GMINNY OŚRODEK KULTURY  

   Kontakt:gok
ul. Tadeusza Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
pokój nr 20

Marta Szmyd – dyrektor GOK
tel. 089 751 24 74 wew.20
fax. 089 751 27 46
e-mail: gok@gminaketrzyn.pl

O GMINNYM OŚRODKU KULTURY

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w GOK

      Dzień Kobiet jest corocznym świętem, które swoje miejsce w kalendarzu znalazło 8 marca. Oficjalnie ustanowiony jest od 1910r.,czyli jest to święto z długą tradycją. Początkowo ten wyjątkowy dzień miał służyć rozpowszechnianiu idei równości kobiet i mężczyzn oraz poszanowaniu praw kobiet. Warto podkreślić, że jest to także wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet.
Obecnie Dzień Kobiet jest świętem obchodzonym w kilkudziesięciu krajach świata, choć nie wszędzie właśnie 8 marca. Jako ciekawostkę można dodać,ż e w Tunezji Święto Kobiet jest obchodzone 13 sierpnia. W Polsce głównie stało się popularne w czasach PRL.


Z okazji tego święta świetliczaki z Mażan przygotowały wszystkim przybyłym Paniom humorystyczne przedstawienie oraz obdarowały je własnoręcznie wykonanymi kwiatkami. Wszyscy starali się, aby to był wyjątkowy dzień dla każdej kobiety. Całość odbyła się podczas słodkiego poczęstunku w miłej atmosferze.


Serdecznie dziękujemy Sołtysowi -Janowi Klimkowskiemu za pomoc w przygotowaniu uroczystości.