GMINNY OŚRODEK KULTURY  

   Kontakt:gok
ul. Tadeusza Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
pokój nr 20

Marta Szmyd – dyrektor GOK
tel. 089 751 24 74 wew.20
fax. 089 751 27 46
e-mail: gok@gminaketrzyn.pl

O GMINNYM OŚRODKU KULTURY

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w GOK

      Naszą wspaniałą wakacyjną przygodę zaczęliśmy od wizyty w „Bajkowej Kranie” w Kętrzynie, która odbyła się 8 lipca 2016r. Jak zwykle bawiliśmy się świetnie, mogąc korzystać ze wszystkich znajdujących się tam atrakcji. Odwiedziliśmy także kętrzyńskie Kino Gwiazda, w którym 18 lipca obejrzeliśmy bardzo ciekawą bajkę „Gdzie jest Dory” 21 lipca 2016 r. byliśmy na wycieczce w Węgorzewie. Naszym środkiem transportu był pociąg, którym wyruszyliśmy ze stacji Mazurolandia. Na miejscu zwiedziliśmy Muzeum Kolei, wzięliśmy udział w zajęciach lepienia z gliny oraz jeździliśmy gokardami. 23 lipca nasza świetlicowa drużyna piłkarska wzięła udział w turnieju piłki nożnej, który odbył się w Pożarkach. Wraz z początkiem sierpnia zaczęły się zajęcia socjoterapeutyczne, prowadzone przez Panią Małgorzatę Świdzińską z Giżycka. Trwały one od 5 do 31 sierpnia.


18 sierpnia ponownie obejrzeliśmy bajkę w kętrzyńskim kinie, tym razem „Epokę lodowcową”. 28 sierpnia wraz z dziećmi ze Smokowa byliśmy w gdańskim Zoo „Oliwa”. Warto wspomnieć o tym, że gościliśmy na „Dziesięciolatce” w Świetlicy „Dziupla” w Pożarkach. Dodatkowo, w każdy piątek odbywały się zajęcia kulinarne. W czasie wolnym dzieci także rozwijały swoje umiejętności plastyczne, spędzały czas na zabawie w świetlicy i na świeżym powietrzu, np. podczas gier planszowych i wycieczek rowerowych. Również aktywnie pomagały w przygotowaniu wieńca dożynkowego. Chcielibyśmy bardzo podziękować za wsparcie finansowe Fundacji Dzieci i Młodzieży „Kółko Graniaste” podczas zajęć socjoterapeutycznych, dla Pana Wójta Pawła Bobrowskiego za udostępnienie autokaru na wycieczkę do zoo, kierowcy autokaru Panu Tomaszowi Lis, Pani Jagodzie Nowińskiej, a także niezastąpionym rodzicom za pomoc w zrealizowaniu wszystkich planów wakacyjnych w 2016 roku.