GMINNY OŚRODEK KULTURY  

   Kontakt:gok
ul. Tadeusza Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
pokój nr 20

Marta Szmyd – dyrektor GOK
tel. 089 751 24 74 wew.20
fax. 089 751 27 46
e-mail: gok@gminaketrzyn.pl

O GMINNYM OŚRODKU KULTURY

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w GOK

     4 lutego 2017r. w świetlicy wiejskiej w Linkowie, na koniec ferii zimowych, zorganizowano dzieciom choinkę z Mikołajem. W spotkaniu uczestniczyło 50 osób (dzieci z rodzicami). Organizatorami byli: radna pani Beata Bohdanowicz, sołtys Linkowa Zofia Kuriata, sołtys Filipówki Karol Rodak i rada sołecka J. Kuriata.
Wszyscy uczestnicy mogli poczęstować się ciastem i napojami przygotowanymi przez panią J. Kuriata, S. Szuchalską i panią H. Pająk za co bardzo dziękujemy. Wszystkie przybyłe dzieci otrzymały paczki. Część z nich dostała paczki ufundowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie, a część paczek ufundowała pani radna Beata Bohdanowicz za co również bardzo dziękujemy. Dzieci w podziękowaniu za otrzymane paczki, śpiewały piosenki i mówiły wierszyki dla Mikołaja.


Wszyscy miło spędzili czas w sobotni dzień.