GMINNY OŚRODEK KULTURY  

   Kontakt:gok
ul. Tadeusza Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
pokój nr 20

Marta Szmyd – dyrektor GOK
tel. 089 751 24 74 wew.20
fax. 089 751 27 46
e-mail: gok@gminaketrzyn.pl

O GMINNYM OŚRODKU KULTURY

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w GOK

       28.10.2018 r.w miejscowości Koczarki rozpoczął się kurs pt."ABC Przedsiębiorczości". Mieszkańcy postanowili skorzystać z możliwości uczestnictwa w szkoleniu, które odbywa się w świetlicy wiejskiej w Koczarkach. Celem przedsięwzięcia jest zapoznanie uczestników z tajnikami oraz możliwością założenia własnej firmy czy działalności. Uczymy się, jak odnaleźć się w urzędach, jak załatwić różne związane z tym sprawy, jak zrobić biznesplan. Nie jest to łatwe zadanie, trzeba go bardzo dobrze przemyśleć, przeanalizować, przekalkulować tak, aby firma przynosiła zyski a nie straty, a co za tym idzie była opłacalna, bo tylko wtedy miałoby to sens. Naszymi przewodnikami oraz szkoleniowcami są: P. Katarzyna Kłosowska i P. Leszek Twarogowski.

ABC Przedsiębiorczości, to nie tylko szkolenie, ale również integracja mieszkańców, poznawanie siebie nawzajem, poprawianie relacji międzyludzkich. Bardzo serdecznie dziękujemy naszym prowadzącym to szkolenie, że poświęcają swój czas, bo widzą w ludziach potencjał do działania i poznawania czegoś nowego i pożytecznego. Dziękujemy również P.Wójtowi Gminy Kętrzyn P. Bobrowskiemu oraz P. Dyrektor GOK-u M.Szmyd za udostępnienie lokalu a tym samym stworzenie możliwości przeprowadzenia szkolenia.