Świetlica wiejska w Linkowie realizowała trwający dwa tygodnie projekt pn.: „Nie zapominajmy o naszych sąsiadach" dofinansowanego przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach programu Pożyteczne Ferie 2014. Otrzymali grant w wysokości 2000 zł. Zajęcia trwały od 27 stycznia do 7 lutego 2014 roku.
     Wrażeń, atrakcji i zajęć nie brakowało. Dzieciaki pod okiem opiekunów: pani Moniki Paszkowskiej i pani Beaty Bohdanowicz, zrealizowały wszystkie działania przewidziane w projekcie. Niezwykłą frajdą okazały się wizyty w gospodarstwach domowych. Uczestnicy zajęć spotkali się z bardzo miłym przyjęciem ze strony starszych . W czasie odwiedzin dzieci nie tylko pomogły mieszkańcom swoich miejscowości w wykonaniu podstawowych czynności domowych, ale także prowadzoną w ciekawy sposób pogawędką zauroczyły sympatycznych sąsiadów. Uczestnicy byli z wizytą w lesie, poznali pracę leśniczego oraz zasady poruszania po obszarze leśnym. Dzieci miały w tym dniu zorganizowane ognisko z kiełbaskami.

   
     Była też wycieczka piesza do schroniska dla zwierząt w Pudwągach i wyjazd do kina w Kętrzynie na film pt. Królowa Śniegu 3D

 
Niezwykle miło mija także czas spędzany w świetlicy . Żywiołowi milusińscy z ochotą brali udział w warsztatach, grach i konkursach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia plastyczne, manualne i głośne czytanie. Każdego dnia uczestnicy odkrywali swoje talenty i poznawali wiele możliwości pożytecznego spędzania wolnego czasu.

 
      Dziękujemy naszym sponsorom: Wójtowi Gminy Kętrzyn Sławomirowi Jarosikowi i Fundacji Wspomagania Wsi za wsparcie i okazaną pomoc!