GMINNY OŚRODEK KULTURY  

   Kontakt:gok
ul. Tadeusza Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
pokój nr 20

Marta Szmyd – dyrektor GOK
tel. 089 751 24 74 wew.20
fax. 089 751 27 46
e-mail: gok@gminaketrzyn.pl

O GMINNYM OŚRODKU KULTURY

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w GOK

     W dniu 17 kwietnia 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury Gminy Kętrzyn podpisał z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego  kolejną umowę  przyznania pomocy finansowej na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z zawartą umową środki te  przeznaczono na realizację operacji pt. ”Śpiew, muzyka i taniec- przegląd twórczości amatorskich zespołów ludowych i nie tylko”. Realizacja operacji  odbyła się w sierpniu 2013 roku w miejscowości Karolewo.