GMINNY OŚRODEK KULTURY  

   Kontakt:gok
ul. Tadeusza Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
pokój nr 20

Marta Szmyd – dyrektor GOK
tel. 089 751 24 74 wew.20
fax. 089 751 27 46
e-mail: gok@gminaketrzyn.pl

O GMINNYM OŚRODKU KULTURY

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w GOK

Co w GOK-u słychać?

     W niedzielne południe 14 września 2014 roku spotkaliśmy się na boisku wiejskim w Smokowie, aby pożegnać lato. Rozegraliśmy mecze piłki nożnej. Oprócz gospodarzy, w turnieju wzięły udział dwie zaprzyjaźnione drużyny z Filipówki i z Biedaszek. 

  

         Wraz z mieszkańcami grę chłopców obserwowali: pan wójt Sławomir Jarosik oraz panie radne Teresa Juchniewicz i Renata Olechnowicz z rodziną. Po ogłoszeniu wyników wręczyliśmy sportowcom nagrody i udaliśmy się na ognisko.

 

Na miejscu przywitali nas gospodarze, państwo Grażyna i Stanisław Bugnaccy -właściciele "BARU NAD ROZLEWISKIEM".  W powietrzu unosił się zapach pieczonych ziemniaczków i kiełbasek. Gospodyni częstowała wszystkich własnoręcznie przygotowanymi potrawami.

     Letnie i wolne od nauki dni wypełniły nam zajęcia w świetlicy w Smokowie.
Codziennie korzystaliśmy ze świeżego powietrza – dziewczynki, bawiąc się na placu zabaw, a chłopcy ćwicząc grę w nogę. Z niecierpliwością bowiem czekaliśmy na otwarcie boiska do piłki nożnej.
     13 lipca o godzinie 13.00 rozpoczęliśmy uroczystości na nowym obiekcie sportowym pod hasłem: „Smokowo na sportowo". Po wyświęceniu boiska i przecięciu wstęgi rozegraliśmy mecze.
     To emocjonujące widowisko obserwowaliśmy wraz z całymi rodzinami. Następnie uczestniczyliśmy w wielu konkurencjach i zdobywaliśmy liczne nagrody. Nasze uśmiechnięte buzie zdobiły kolorowe rysunki, a głodne brzuszki wypełniły ciepłe kiełbaski i słodycze.
14 lipca pojechaliśmy wraz z opiekunką do kina GWIAZDA w Kętrzynie na film 3D „Gang Wiewióra".

 

     Realizując projekt z Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej pod hasłem „Razem Możemy Więcej!' ” dzieci ze świetlicy w Mażanach i Pożarkach utworzyły modelową spółdzielnię socjalną, dzięki której nauczyły się przygotować statut spółdzielni, napisać biznesplan i wybrać zarząd spółdzielni. Spółdzielnia miała również pracowników, którzy musieli nauczyć się różnych technik z rękodzieła artystycznego, m.in.: decuopage, sutasz, scropboking, quiling. Dzieci mogły zaprezentować swoje prace na Festynie Gminnym w Gałwunach , „Mazurolandii” oraz na Jarmarku św. Jakuba w Kętrzynie. Na potrzeby działalności spółdzielni dzięki dofinansowaniu Fundacji dla Dzieci i Młodzieży „Kółko Graniaste” zakupiono maszynę do robienia waty cukrowej. Serdecznie dziękujemy za możliwość prezentacji naszej spółdzielni socjalnej.

 

      Dzieci z niecierpliwością czekały na koniec roku szkolnego, z okazji którego zorganizowaliśmy ognisko. Odbyło się ono 27 czerwca przed świetlicą w Wopławkach. Wspólnie piekliśmy kiełbaski, dzieci otrzymały także napoje oraz słodycze. Następnie przenieśliśmy się do świetlicy aby wspólnie brać udział w grach i zabawach.

 

 

Dziękujemy dla pana Sołtysa za pomoc w organizacji ogniska.

 

 

     4 czerwca 2014 w miejscowości Gałwuny odbył się VIII Festyn Letni „Lato z rodziną”. Festyn współfinansowany był ze środków Gminy Kętrzyn w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego. Organizatorzy festynu: stowarzyszenie Edukacja rozwój Aktywność „ERA”, GOK w Kętrzynie, Klub Integracji społecznej przy GOPS Kętrzyn, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie, Radny i Rada Sołecka Sołectwa Gałwuny.

       Impreza rozpoczęła się po godz. 13.00 i trwała do godz. 19.00. Pogoda pomieszała nam trochę szyki i musieliśmy przenieść się do świetlicy.