GMINNY OŚRODEK KULTURY  

   Kontakt:gok
ul. Tadeusza Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
pokój nr 20

Marta Szmyd – dyrektor GOK
tel. 089 751 24 74 wew.20
fax. 089 751 27 46
e-mail: gok@gminaketrzyn.pl

O GMINNYM OŚRODKU KULTURY

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w GOK

Co w GOK-u słychać?

Tak jak w poprzednich latach tak i w tym roku w Sołectwie Wopławki w dniu 31.05.2014 roku została zorganizowana impreza kulturalno-rozrywkowa poświęcona Dniu Rodziny i Dniu Dziecka, podczas której nastąpiło uroczyste otwarcie boiska do piłki nożnej. Poświęcenia obiektu dokonał Ksiądz Proboszcz naszej parafii doktor Kazimierz Żuchowski.

     Z okazji otwarcia boiska został zorganizowany turniej piłki nożnej dla mieszkańców naszej wsi. Wspólnoty mieszkaniowe wystawiły trzy składy drużyn dorosłych oraz dwa składy młodzieży szkolnej, które walczyły o zajęcie jak najlepszego miejsca. Zwyciężyła drużyna wspólnot bloków nr 17, 19 i 53. Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju otrzymały puchary i gratulacje. Po rozgrywkach sportowych z programem artystycznym wystąpiły dzieci ze świetlicy pod opieką pani Grażyny Perkowskiej. Zaśpiewały piosenki oraz złożyły rodzicom życzenia.

      31 maja 2014 r. w  świetlicy wiejskiej w Koczarkach świętowaliśmy Dzień Dziecka. Na najmłodszych mieszkańców naszej wsi czekało wiele atrakcji sportowych. Swoją sprawność fizyczną można było sprawdzić m.in w takich konkursach jak: tor przeszkód, skoki przez skakankę, bieg w worku, gra w kręgle czy rzut piłką do celu.                                                                                                            
        W zabawie razem ze swoimi pociechami chętnie uczestniczyli również ich rodzice. Impreza uwieńczona została paczkami, wręczonymi dzieciom przez Panią radną Mirosławę Katiuszyn.
 
 
 

     3 maja 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Linkowie  zorganizowaliśmy Dzień Papieski dla upamiętnienia rocznicy śmierci i kanonizacji Jana Pawła II.  Gościem honorowym był ksiądz Paweł Biaduń, który uczestniczył we wszystkich  naszych próbach i był dużym wsparciem dla młodzieży.                                                                                                                                      
         Spotkanie rozpoczęliśmy od odmówienia   Litanii do św. Jana Pawła II.
     Potem Kinga Roicka, Ola Stelmaszczyk, Weronika Karpyza, Aneta i Dorota Schilke, Patrycja i Justyna Stelmaszczyk oraz Wiktoria Bartosek przygotowały przedstawienie w formie montażu słowno-muzycznego. Dziewczynki pięknie wyrecytowały poezję Jana Pawła II, zaśpiewały pieśni do których ksiądz Paweł Biaduń przygotował podkład muzyczny na gitarze klasycznej.
 

     21.03.2014r. - Pierwszy dzień wiosny. Zimową pogodę pożegnaliśmy tradycyjnym topieniem marzanny oraz ogniskiem i zabawami na świeżym powietrzu. Z radością i utęsknieniem przywitaliśmy wiosnę. Na początku kwietnia zajęliśmy się przygotowaniem ozdób wielkanocnych,  między innymi palm. W dzień rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II - 2 kwietnia   zorganizowaliśmy w świetlicy konkursu o tematyce papieskiej. Przez dłuższy czas poświęciliśmy się hodowli grzybów jadalnych (boczniaków, pieczarek). Z pierwszych zbiorów przygotowaliśmy ciekawe potrawy (faszerowne jajka i grzybowe schabowe). Od początku bieżącego miesiąca trwają zajęcia z judo, które prowadzi trener Janusz Beczek oraz  realizujemy projekt  pt. „Nasza przyszłość w naszych rękach”  finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z programu „Razem Możemy Więcej”, który realizowany jest jednocześnie w świetlicy „Dziupla” w Pożarkach.

     W dniu 17 kwietnia 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury Gminy Kętrzyn podpisał z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego  kolejną umowę  przyznania pomocy finansowej na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z zawartą umową środki te  przeznaczono na realizację operacji pt. ”Śpiew, muzyka i taniec- przegląd twórczości amatorskich zespołów ludowych i nie tylko”. Realizacja operacji  odbyła się w sierpniu 2013 roku w miejscowości Karolewo.