„Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.” K.I. Gałczyński

     50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego czyli Złote Gody to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi.
To symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład do naśladowania dla młodych pokoleń.

 


Jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego świętowały w tym roku 27 października w gminie Kętrzyn następujące pary:

 

  • Leokadia i Kazimierz Stępkowscy
  • Zofia i Werner Kastan
  • Jadwiga i Władysław Jabłońscy
  • Irena i Henryk Gadomscy

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów, podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodego pokolenia oraz aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kętrzyn Tadeusz Ładosz.


Po części oficjalnej były życzenia, kwiaty oraz tradycyjna lampka szampana z pięknie odśpiewanym „Sto lat”.


Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy kolejnych lat życia w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości i poszanowaniu oraz szacunku dzieci i wnuków.