We wtorek 4 października br. w sali sesyjnej UG w Kętrzynie odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego dwóch par, byli to: Państwo Zofia i Tadeusz Pękala z Wilkowa oraz Czesława i Ryszard Pieślak z Kotkowa.
50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego czyli Złote Gody to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi.


To symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład do naśladowania dla młodych pokoleń.
Jubilaci podzielili się swoimi wspomnieniami z zaproszonymi gośćmi oraz Wójtem Gminy Kętrzyn Pawłem Bobrowskim. Wspólnie przyznali, że 50 lat to tak wiele, jak ale jakże szybko minęły te lata. W ciągu tych długich wspólnie przeżytych lat, było wiele dni radosnych i pięknych, były dni smutne i przykre, ale wszystkie te przeżycia zarówno radości jak i smutki związały Ich jeszcze bardziej potwierdziły słuszność decyzji sprzed 50-lat o połączeniu wspólnych losów na dobre i złe.


Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów, podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodego pokolenia oraz aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski. Były życzenia od gości, kwiaty oraz tradycyjna lampka szampana z pięknie odśpiewanym „Sto lat”. Jubilaci otrzymali również listy gratulacyjne od wojewody Artura Chojeckiego.


Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy kolejnych lat życia w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości i poszanowaniu oraz szacunku dzieci i wnuków.