W  sali sesyjnej Urzędu Gminy Kętrzyn  6 maja 2014 r. odbyły się eliminacje gminne XVII Konkursu Recytatorskiego „Spotkanie z Poezją”. Konkurs ma na celu: kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego poprzez sztukę recytacji, stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości zaprezentowania poezji i prozy oraz artystyczną konfrontację młodych recytatorów.
 
     Najmłodsi recytatorzy (uczniowie klas I-III i IV-VI) zaprezentowali wiersze. Uczniowie gimnazjum dodatkowo zaprezentowali fragment prozy. Odbył się również konkurs poezji śpiewanej dla gimnazjum..
 

     W dniu 22 lutego 2014r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Koczarki gościło w swoich skromnych progach gości z Rosji, konkretnie z samej Moskwy! Przyjechało do nas 18 osób, młodzież i wykładowcy języka polskiego w Liceum im. Wiernadskiego w Moskwie: Ilja Jegorow, Walery Pazynin, Maria Żarnicka i Agafia Serdiukowa. Język polski jest wykładany w ich liceum na zajęciach dodatkowych. Oprócz tych zajęć organizują wycieczki dla licealistów. Ostatnia ich wyprawa odbyła na Syberię w Kraju Krasnojarskim do dwóch wsi, gdzie do dziś mieszkają potomkowie wysiedleńców z Mazur, a mianowicie do Aleksandrówki i Znamienki w południowej Syberii, w Chakasji. Pradziadowie mieszkańców tych wsi  przyjechali na Syberię pod koniec XIX w. Wtedy władze Rosji prowadziły na ziemiach polskich akcję propagandową, która zachęcała Polaków do osiedlania się na Syberii.