Przetarg     1. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/8 o pow. 0,1296 ha, KW Nr OL1K/00029702/9 wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha, KW Nr OL1K/00044772/1 stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 43.000,00 zł (czterdzieści trzy tysiące zł) netto.
Wysokość wadium: 4.300,00 zł (cztery tysiące trzysta zł).

2. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/10 o pow. 0,1522 ha, KW Nr OL1K/00029702/9 wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha, KW Nr OL1K/00044772/1 stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł) netto.
Wysokość wadium: 5.000,00 zł (pięć tysięcy zł).

3. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/11 o pow. 0,1277 ha, KW Nr OL1K/00029702/9 wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha, KW Nr OL1K/00044772/1 stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 42.000,00 zł (czterdzieści dwa tysiące zł) netto.
Wysokość wadium: 4.200,00 zł (cztery tysiące dwieście zł).

 

Więcej informacji

 

Rusza spis powszechny

Życzenia Wielkanoc 2021

życzenia SP Biedaszki

kartka wielkanocna SP Kruszewiec

Kartka Wielkanocna Aleksandra Jadczak kl.VD SP Wilkowo

Obwieszczenie Burmistrza Reszla

Rusza spis powszechny