Kasa Urzędu Gminny Kętrzyn od 06.08.2020 r. dla wpłat należności będzie czynna dla interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00.
W celu dokonania wpłaty należy udać się na drugą stronę budynku (od strony parkingu). Obsługa jest realizowana przez specjalnie przygotowane okienko w kasie, gdzie kasjer przyjmie gotówkę lub płatność kartą i wyda potwierdzenie wpłaty.


W kasie Urzędu Gminy Kętrzyn jest terminal płatniczy, za pomocą którego można dokonywać płatności kartą płatniczą w technologii tradycyjnej (stykowej) lub zbliżeniowej oraz płatności mobilne BLIK. Klienci urzędu, dokonujący płatności bezgotówkowych kartą lub telefonem nie ponoszą opłat (prowizji) za dokonanie płatności. Zachęcamy do korzystania z tej formy płatności.


Opłaty również możecie Państwo dokonywać na konta:


* podatki i opłaty lokalne Bank Millennium - nr rachunku:
87 1160 2202 0000 0004 5326 5397


* gospodarowanie odpadami Bank Millennium - nr rachunku:
64 1160 2202 0000 0004 5428 4602


* woda i ścieki BS Reszel - nr rachunku:
12 8851 0008 2005 0508 0718 0001

 

      Szanowni Mieszkańcy Gminy Kętrzyn w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, informujemy, że od dnia 06.08.2020r. do odwołania Urząd Gminy Kętrzyn oraz Jednostki Organizacyjne Gminy Kętrzyn nie prowadzą obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego oraz poprzez platformę ePUAP.
Jedynie w sytuacjach wyjątkowo ważnych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, będzie możliwy osobisty kontakt w urzędzie.


Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.


Numery telefonów do pracowników merytorycznych urzędu http://gminaketrzyn.pl/images/Pliki/2014/telefony.pdf

 

     Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 33/3 o pow. 1302 m2, położona w obrębie Muławki, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1K/00024046/7.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 38.000,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy zł) netto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.
W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości, na rachunek Gminy Kętrzyn nr 20 1160 2202 0000 0004 5328 6682. Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 28 sierpnia 2020 r.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

      Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 127/13 o pow. 2519 m2, położona w obrębie Kruszewiec, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1K/00019487/2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 32.500,00 zł (trzydzieści dwa tysiące pięćset zł) netto.
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.
W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości, na rachunek Gminy Kętrzyn nr 20 1160 2202 0000 0004 5328 6682. Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 21 sierpnia 2020 r.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji p rzetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Więcej informacji...

 

      Niedzielne wyjście na spacer, potem obiad staje się poniekąd rodzinnym rytuałem. Przybywa osób, które rezygnują z domowego pichcenia, na rzecz celebrowania dnia w rodzinnej atmosferze, ale na zewnątrz. Już w przyszłą niedzielę dla miłośników dobrego jedzenia 26 lipca o godz. 12:00 „Niedzielny obiad z widokiem na jezioro” zostanie przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Pręgowa.
W menu znajdziecie Państwo tradycyjne dania polskiej kuchni jak również domowe wypieki.

        Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mają czas do 31 sierpnia 2020 r., by złożyć wnioski i skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach PROW na lata 2014-2020.
O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.