W maju będziemy obchodzili 30. rocznicę samorządu terytorialnego. Było to wydarzenie ważne dla ówczesnej społeczności, które bezpośrednio oddziałuje na nasze obecne życie.
Chcąc utrwalić najważniejsze zmiany w przestrzeni naszej gminy, w ciągu ostatnich trzech dekad, przygotowujemy, m.in. wystawę w Urzędzie Gminy Kętrzyn.
W związku z tym zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o udostępnienie fotografii związanych z naszą gminą. Zdjęcia mogą odnosić się zarówno do zmian w otoczeniu lub wszelakich wydarzeń z dawnych lat.


Materiały te poszerzą również zasoby cyfrowe Gminy Kętrzyn.
Skany fotografii można przesyłać na adres: promocja@gminaketrzyn.pl, a wywołane fotografie udostępnić w celu wykonania kopii w godzinach pracy Urzędu.


Zapraszamy!