Na terenie gminy w godz. 0:00 do godz. 04:30 jest wyłączane oświetlenia drogowego. Decyzja podyktowana jest wzrostem cen energii elektrycznej oraz trwającym stanem epidemii koronowirusa, która przyczyniła się do spadku wpływów do budżetu z tytułu podatków lokalnych, podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz mniejszej subwencji oświatowej. Wyłączenie oświetlenia drogowego spowoduje oszczędności naszych wydatków o ok 50% w skali roku.
Prosimy na wyrozumiałość mieszkańców i przepraszamy za niedogodności.