Gdzie należy wyrzucić zużytą maseczkę i rękawiczki?
Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii koronawirusa. Zawierają one wskazania m.in. do jakiego kosza wyrzucić i w jaki sposób zabezpieczyć zużyte maseczki ochronne, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.
Jeśli jesteśmy osobami zdrowymi i korzystamy ze środków zapobiegawczych, tj. maseczek i rękawiczek ochronnych np. w miejscu pracy, w komunikacji miejskiej, podczas zakupów w celu minimalizacji ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, sprawa z utylizacją jest prosta. Jednorazowe rękawiczki i maseczki ochronne wyrzucamy do pojemnika lub worka na odpady zmieszane. Zanim wrzucimy je do pojemnika lub worka, powinny być dodatkowo zebrane w jeden worek.
Te zalecenia dotyczą również osób zdrowych, które przebywają w kwarantannie domowej, np. ze względu na powrót do kraju.

       Rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację z ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają na to czas do 20 lipca 2020r. Poniżej znajduje się szereg informacji, które przybliżą, na jakie inwestycje można uzyskać wsparcie w ramach „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” obszar nawadnianie w gospodarstwie.

Czy w obszarze nawadniania można uzyskać wsparcie do budowy:
• klasycznych oczek wodnych (w tym na ogródkach działkowych),
• studni na potrzeby gospodarstwa domowego,
• zbiorników poprawiających jedynie stosunki wodne na danym areale bez konieczności nawadniania upraw (np. do pojenia zwierząt)?

 

     Z uwagi na aktualną sytuacje epidemiologiczną w Polsce oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy została podjęta decyzja o odwołaniu tegorocznych wydarzeń kulturalnych m.in.: Strażackiego Dnia Dziecka, Nocy Świętojańskiej, Festiwalu Mazurskich Smaków, X Inscenizacji Bitwy pod Wopławkami oraz Dożynek Gminnych.
Obecnie przeprowadzenie imprez nie jest możliwe ze względu na fakt bezterminowego zakazu organizacji imprez masowych. Dziękczynna Msza Dożynkowa odbędzie się jeśli tylko będzie taka możliwość.
Wierzymy, że Naszą decyzję przyjmiecie Państwo ze zrozumieniem i wszyscy spotkamy się za rok na wydarzeniach organizowanych przez Gminę Kętrzyn i Gminny Ośrodek Kultury.

Zostań w domu - dbajcie o siebie i bliskich.

     Maseczki to dziś towar deficytowy. Trudno je kupić w aptekach, a jeśli już są, to w zawrotnych cenach. W trudnych czasach pandemii koronawirusa Wójt Gminy Kętrzyn zainicjował akcję szycia maseczek ochronnych wielokrotnego użytku, które trafią do mieszkańców Naszej gminy. Zostaną rozdane bezpłatnie!
W akcji wezmą udział pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej w Kruszewcu, Biedaszkach, Nakomiadach i Wilkowie, pracownicy Urzędu Gminy Kętrzyn, opiekunowie świetlic gminnych oraz Koła Gospodyń Wiejskich, którzy zajmą się uszyciem 6 000 tys. maseczek ochronnych. Wykrojeniem materiału zajmie się Zakład Krawiecki Woszczyk Kazimierz z Kętrzyna. W szkołach oraz świetlicach na terenie gminy rozpocznie się szycie maseczek w bezpiecznych, małych zespołach pracowników.