30 września odbył się trzeci turniej siatkówki plażowej połączony z promocją produktów i usług lokalnych w ramach projektu „Z siatkówką po regionie ” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Rozgrywki odbywały się w Gierłoży w „Wilczym Szańcu”. Rywalizowały cztery zespoły, które rozegrały mecze systemem „każdy z każdym, co ustaliło kolejność par:
1. Pepławski Jakub / Wasilewski Oskar;
2. Nicewicz Mariusz / Małyszko Marek;
3. Olszewska Katarzyna / Ryś Jan;
4. Olszewski Tomasz / Nicewicz Arkadiusz.
Zwycięskie drużyny otrzymały medale i puchary.
W trakcie rozgrywek można było zwiedzić zapoznać się z historią obiektu, którą Olsztyńskie Lasy Państwowe na swojej stronie (http://www.wilczyszaniec.olsztyn.lasy.gov.pl/historia) tak opisują.

HISTORIA "WILCZEGO SZAŃCA"


22  czerwca 1941 roku o godzinie 3.15 ponad 3 miliony żołnierzy niemieckich przekroczyło granice Związku Radzieckiego. Rozpoczęła się  jedna z największych i najważniejszych operacji armii niemieckiej, której niepowodzenie zadecydowało o  klęsce III Rzeszy.
Planując atak na Związek Radziecki, Adolf Hitler i Naczelne Dowództwo Wojsk Niemieckich chciały dysponować odpowiednim miejscem, z którego można byłoby skutecznie realizować plan Barbarossa.


Wczesną jesienią 1940 roku do gierłoskiego lasu przybyli wysocy oficerowie Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu wraz z dr Fritzem Todtem, niemieckim inżynierem i hitlerowskim działaczem państwowym, w poszukiwaniu lokalizacji pod budowę Kwatery Głównej Wodza. Było to idealne miejsce, spełniające wszystkie warunki, które zapewniały Führerowi i jego najbliższym współpracownikom bezpieczeństwo, ale też pozwalało na sprawne kierowanie działaniami na froncie wschodnim.
Prace budowlane rozpoczęto w listopadzie 1940 roku pod pretekstem budowy zakładów chemicznych „Askania”. Na powierzchni 250 ha powstało około 200 obiektów. Były to schrony przeciwlotnicze, obiekty o lżejszej konstrukcji z betonu i cegły oraz baraki drewniane. Kwatera dysponowała dwoma lądowiskami i dworcem kolejowym. Główne lądowisko znajdowało się na południe od centrum Kwatery w odległości 6 km w okolicach miejscowości Wilamowo. Drugie, zapasowe położone było nieopodal wsi Parcz.


Do Kwatery prowadziły trzy wjazdy strzeżone wartowniami: od wschodu, zachodu i południa. Cały obszar podzielono na trzy strefy bezpieczeństwa. Teren był doskonale zamaskowany i strzeżony. Nad osobistym bezpieczeństwem Führera czuwała Służba Ochrony Państwa-RSD, Batalion Ochrony Wodza-FBB oraz inne jednostki SS i Policji. Spokoju mieszkańców i gości „Wilczego Szańca” strzegły umieszczone na schronach ciężkich stanowiska obrony przeciwlotniczej, pola minowe, zasieki z drutu kolczastego oraz posterunki stałe i ruchome.
Nowoczesne urządzenia techniczne, instalacja wodociągowa, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, doskonała jak na owe czasy łączność, asfaltowe i betonowe drogi, oświetlone latarniami, fryzjer, sauna, kino, herbaciarnie, to wszystko sprawiało, że „Wilczy Szaniec” był samowystarczalnym leśnym miasteczkiem. Wydawałoby się, że życie toczyło się tu spokojnie i beztrosko, a wojna była czymś odległym. Jednak to z tego miejsca "płynęły" zbrodnicze rozkazy, które odebrały życie milionom ludzi i zmieniły na zawsze bieg historii. To w tym miejscu 20 lipca 1944 roku miał miejsce nieudany zamach na życie Adolfa Hitlera dokonany przez pułkownika Clausa von Stauffenberga.


W obliczu zagrożenia atakiem zbliżających się wojsk radzieckich, 20 listopada 1944 roku Adolf Hitler bezpowrotnie opuścił „Wilczy Szaniec”.
Dwa dni później feldmarszałek Wilhelm Keitel wydał rozkaz zniszczenia „Wilczego Szańca”, pod kryptonimem: „Wysadzenie Wyspy”.
W nocy z 24 na 25 stycznia 1945 roku rozpoczęto wysadzanie schronów i baraków. Dwa dni później, 27 stycznia oddziały Armii Czerwonej wkroczyły do  Kwatery Głównej bez jednego wystrzału.

 

Gospodarz „Wilczego Szańca” przygotował dla uczestników ognisko i gorące kiełbaski, które można było zjeść pod dużym namiotem przy wygodnych stołach.
Inicjatywa pod nazwą "Z siatkówką po regionie", opracowana została przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Wilczek" w Wilkowie. Celem projektu jest promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności poprzez organizację turniejów siatkówki plażowej połączonych promocją produktów i usług lokalnych na terenie działania Lokalnej Grupy Działania „Barcja”. Każda chętna osoba może wziąć udział w wydarzeniu jako: uczestnik bezpośredni - czyli zawodnik, wolontariusz, osoba uczestnicząca - kibic, zwiedzający, obserwator. Zakładamy promocję i popularyzację regionalnych wyrobów, produktów, usług, zabytków oraz charakterystycznych obiektów dla obszaru działania LGD "Barcja", poprzez spotkania i wizyty u ich właścicieli organizowane podczas i przy okazji rozgrywek w siatkówkę plażową.


Przygotowane zostały cztery turnieje siatkarskie w miejscowościach:


• Wilkowo 33 PHU DACKO – odbył się 26 sierpnia 2018;
• Święta Lipka – odbył się 16 września 2018;
• Gierłoż „Wilczy Szaniec”- odbył się 30 września 2018;
• Gnatowo 4a „Bartnik Mazurski”- turniej 07 października od godz. 10.00.


Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.
Kolejny ostatni turniej w Gantowie 4a - 7 października od godz. 10.00