We wtorek 19 kwietnia 2016 roku korzystając z zaproszenia naczelników Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie ppłk. SG Romana Klimaszewskiego oraz mjr. SG Marcina Pyszory, który jest zarazem przewodniczącym komisji rewizyjnej w naszym klubie, zawodnicy Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Karolewo przeprowadzili krótki pokaz stylów walki zapaśniczej, prezentując swoją sprawność fizyczną. Krótki zarys obecności cudzoziemców w ośrodku opowiedział nam Kierownik Sekcji Edukacyjno-wychowawczej por. SG Waldemar Wajs, który również oprowadził nas po miejscach dla nas dostępnych.


Wydarzenie było bardzo ciekawym doświadczeniem dla umieszczonych w ośrodku cudzoziemców, jak również i dla naszych zawodników. Jednym z nich bowiem jest obywatel Federacji Rosyjskiej, pochodzenia Czeczeńskiego, który wiele lat miał styczność z zapasami. Opowiedział nam o treningach, przygotowaniach oraz o sposobie życia sportowego zawodników szkoły, z której się wywodzi. Emocje udzieliły się wszystkim, co zaowocowało międzynarodową rywalizacją na macie. Szczególnie dzieci wykazały się aktywnością we wspólnych pokazach i ćwiczeniach.


Pomimo ogromnego wysiłku podczas zmagań, zarówno członkowie klubu, jak i podopieczni ośrodka byli zadowoleni ze swoich sportowych osiągnięć.
GLKS „Orzeł” Karolewo reprezentowali Kamila Czerwińska, Urszula Kamińska, Kasjan Czubaszek, Maciej Sienkiewicz oraz Krzysztof Kania, trener i wice prezes klubu. Na zakończenie obie strony wyraziły chęć ponownego spotkania.