22 sierpnia 2015r.,w Świetlicy Wiejskiej w Mażanach odbył się Sołecki Turniej Tenisa Stołowego. Wzięło w nim udział 16 osób w różnych kategoriach wiekowych.


W grupie dzieci poszczególne miejsca zajęli:


I m-sce - Jacek Szulc
II m-sce - Kacper Ciapa
III m-sce - Patryk Lewicki
IV m-sce - Kamil Szarejko

 

 

W grupie dorosłych uczestników:


I m-sce - Paweł Piwowarski
II m-sce - Jan Klimkowski
III m-sce - Eliza Szarejko
IV m-sce - Marta Leżała

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym uczestnikom. Chcielibyśmy podziekować Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za ufundowanie wspaniałych nagród,a w szczególności Krzysztofowi Plewnia i sołtysowi Janowi Klimkowskiemu za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu turnieju.