Tydzień temu w Ratuszu w siedzibie Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami odbyło się uroczyste przekazanie pojemników na przeterminowane leki, które zakupił kętrzyński „Komunalnik" przy współfinansowaniu przez Kętrzyński Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami. Miasto Kętrzyn otrzymało 10 sztuk, miasta Reszel, Korsze i Bisztynek po 2 sztuki, natomiast Gmina Kętrzyn i Barciany po 1 pojemniku. W imieniu obdarowanych głos zabrał pan Sławomir Jarosik Wójt Gminy Ketrzyn, który podziękował za przekazane pojemniki i wyraził opinie, że działania Zarządu Związku idą w dobrym kierunku. - Jeden pojemnik postawiliśmy też w Ośrodku Zdrowia w Nakomiadach - poinformował Przewodniczący Zarządu Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami  Mirosław Tomasik - mam nadzieję, że mieszkańcy będą z tego powodu zadowoleni. Przeterminowane leki są odpadem niebezpiecznym i dlatego system odbioru i utylizacji musi być szczelny. Dodajmy, że utylizacja 1 kilograma przeterminowanych leków to koszt 4 złotych.