Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych od 21 lat organizowany jest w Jezioranach przez Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach. Corocznie impreza ma na celu kultywowanie rdzennych tradycji i muzyki regionu Warmii i Mazur i propagowanie folkloru i twórczości ludowej, wspieranie idei popularyzacji folkloru Warmii i Mazur, a także innych regionów etnograficznych Polski, z uwzględnieniem folkloru mniejszości narodowych. Cechuje ją fantastyczny sielski klimat, a przy tym stwarza biorącym w niej udział zespołom okazję do zaprezentowania szerokiej rzeszy publiczności, najcenniejszych wartości polskiej kultury ludowej, jakimi są: folklor muzyczny i śpiewaczy oraz zwyczaje i obrzędy ludowe. Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych ma charakter konkursu. Zespoły przedstawiali 12-minutowy program złożony z pieśni regionu Warmii i Mazur.

 

     Prezentacje zespołów oceniane były przez profesjonalną komisję artystyczną. W Jezioranach na 30 Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych wystąpiło 21 kapel i zespołów. Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymali „Jezioranie”, nagrodę Starosty Powiatu Olsztyńskiego „Orzyszanki”, natomiast nagrodę Burmistrza Jezioran oraz statuetkę „Jezioranka 2014″ wykonana przez Ewę i Tadeusz Maculewiczów – zespół „Mazurskie Kwiaty” z Ełku. Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – czyli 15 tysięcy złotych oraz puchar Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zdobył w Jezioranach zespół „Szuwary” z Markus koło Elbląga. „Szuwary” nagrodzono za taniec, męski śpiew i autentyczność strojów z regionu Pogórza. Jury w składzie: Agnieszka Krajewska-Werecka (przewodnicząca jury, muzykolog), Ewelina Bardońska-Banach i Katarzyna Waśkiewicz nagrodziło wyróżnieniami osiem kapel i zespołów. Wyróżnienia „za kultywowanie tradycji ludowego muzykowania” otrzymali m.in.: Pasłęczanie, Gala, Wrzosy, Świętowiacy i Mazurska Kosaczewina. Jest to dla naszego zespołu naprawdę wielkie osiągnięcie, gdyż rozmaitość występujących zespołów i poziom wykonania był naprawdę wysoki. Wśród długoletnich zespołów ludowych, mających nawet po trzydzieści lat, nasza młoda, bo zaledwie trzyletnia „Mazurska Kosaczewina” przedstawiła kilka pieśni gwarą mazurską, w tym pochodzących z Pięcioksięgu Pieśni Warmińskich i Mazurskich wydanych przez Polską Akademię Nauk w Warszawie. Pieśni można odsłuchać na stronie Radia Olsztyn: http://ro.com.pl/30-przeglad-kapel-w-jezioranach-czesc-5/01145617 - nagranie od 37 min. Jest to dla nas kolejne doświadczenie, które zapewne pozytywnie wpłynie na dalszą i owocną pracę zespołu.

Agnieszka Roszig

 

Przegląd patronowali:

  1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski

  3. Starosta Powiatu Olsztyńskiego

  4. Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich

  5. Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”

  6. Burmistrz Jezioran

Patronat medialny: Oddział Telewizji Polskiej S.A. w Olsztynie i Polskie Radio Olsztyn