31 stycznia 2015 r. w świetlicy w Koczarkach odbyły się pierwsze warsztaty dla mieszkańców wsi i innych miejscowości gminnych. Tematem spotkania były psychologiczne i społeczne uwarunkowania stereotypów. Uczestnicy i Uczestniczki opracowali definicję stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji, dyskutowali o poznaniu społecznym, czyli o tym, jak myślimy o świecie, a także zastanawiali się nad źródłami stereotypów. Analizowali przekazy medialne pod kątem stereotypizacji wybranych grup mniejszościowych. Zapoznali się z mechanizmami powstawania stereotypów oraz ich funkcją. Wspólnie opracowywali metody i działania przyczyniające się do osłabienia stereotypów.

 

 

Kolejne warsztaty odbywać się będą wg poniższego harmonogramu.

 

Harmonogram warsztatów:

 

  • 28 lutego 2015 r. - Edukacja międzykulturowa (Katarzyna Błasińska)
  • 21 marca 2015 r. -  Prawa człowieka (dr Laura Kobe) 
  • 25 kwietnia 2015 r. - Porozumienie bez przemocy (Dominika Jasińska)
  • 9 maja 2015 r. - Sztuka komunikacji (Bogdan Drozdowicz)
  • 13 czerwca 2015 r. - Zjawisko mowy nienawiści i sposoby reagowania na nie (Jan Dąbkowski)

 

Warsztaty odbywają się w świetlicy w Koczarkach.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów szkoleń, o czym powiadomią na stronie internetowej.

 

Osoby prowadzące:

 

dr Laura Koba - ekspertka w dziedzinie praw człowieka w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, członek Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji powołanej przez Premiera RP w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji; pracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie; koordynatorka programu Szkoła Praw Człowieka.

 

Dominika Jasińska - trenerka rozwoju osobistego, trenerka Porozumienie bez Przemocy rekomendowana przez Center for Nonviolent Communication; od wielu lat prowadzi warsztaty i szkolenia z komunikacji, rozwiązywania konfliktów i rozwoju osobistego, dla osób prywatnych, firm i szkół; mediatorka i coach.

 

Bogdan Drozdowicz - mediator sądowy, wykładowca, trener, ekspert i konsultant programów realizowanych dla organizacji pozarządowych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

 

Jan Dąbkowski - koordynator w Polsce Kampanii bez nienawiści; prezes Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis”, współzałożyciela i członka European Youth Press; reporter i redaktor, pisał  dla Gazety Wyborczej, WIK-a, PDF-a, Newsweeka, cyklicznych i efemerycznych pism wydarzeniowych w Polsce i Europie. Współautor książek – „Człowiek bez barier” – zbioru tekstów o niepełnosprawnych i „Youth4Diversity” – podręcznika o prawach człowieka, różnorodności i dobrych praktykach antydyskryminacyjnych.

 

Katarzyna Błasińska - koordynatorka projektów, animatorka i trenerka; koordynowała i prowadziła szkolenia i warsztaty m.in. z zakresu edukacji międzykulturowej, praw i sytuacji mniejszości narodowych w Polsce, Europie na świecie; animatorka regionalna w województwie pomorskim w Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, była wolontariuszka EVS we Lwowie; koordynatorka i mentorka wolontariuszy z innych państw.