Wojewódzkie obchody Święta Ludowego odbyły się 30 maja 2015 roku. Organizatorem obchodów święta był Zarząd Wojewódzki PSL w Olsztynie, Zarząd Powiatowy PSL w Kętrzynie, Zespół szkól CKR w Karolewie oraz wójt gminy Ketrzyn . Obchody święta rozpoczęły się od mszy z udziałem pocztów sztandarowych w kościele parafialnym w Karolewie, zaś część oficjalna odbyła się na stadionie ZSCKR w Karolewie.
Po uroczystości kościelnej złożono kwiaty pod pomnikiem gen. Franciszka Kamińskiego


Oficjalna część Wojewódzkiego Święta Ludowego rozpoczęła się od przemówienia zaproszonych gości, następnie wręczono odznaczenia zasłużonym działaczom ruchu ludowego. Po tych uroczystościach rozpoczęła się część artystyczna: występ zespołu Pieśni i Tańca Karolewo, występ Zespołu Śpiewaczego Reszelanie i koncert Studia Wokalnego Sukces.