W dniu 13 kwietnia br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kętrzynie odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Kętrzyn podczas której Wójt Gminy Paweł Bobrowski wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Sienkiewiczem pogratulował wyróżniającym się hodowcom bydła i producentom mleka z gminy Kętrzyn.
Otrzymali oni z rąk Wójta i Przewodniczącego gratulacje w formie dyplomów oraz drobne upominki. Lista najlepszych hodowców według wydajności mlecznej osiągniętej w 2015 roku przedstawia się następująco:

 


1. Piotr Kaniewski z Kaskajm - 9623
2. Anna Gałus- Zalewska z Filipówki - 7646
3. Leszek Boruch z Wopławek – 7270
4. Andrzej Wysocki z Nowej Różanki - 7200


Wójt Gminy Kętrzyn pogratulował zwycięzcom wyników w produkcji mleka oraz życzył sukcesów w dalszej pracy i osiąganiu coraz lepszych efektów.
W imieniu Pana Piotra Kaniewskiego gratulacje odebrała żona Pani Jadwiga Kaniewska, natomiast w imieniu Pana Leszka Boruch gratulacje odebrał Pan Artur Komusin.