Dobiegła końca przebudowa drogi gminnej 126031N w Łazdojach. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 126031N w miejscowości Łazdoje” zostało współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Całkowita wartość inwestycji 887 733,60 zł z czego wysokość otrzymanego dofinansowania wyniosła 337 182,00 zł.
Uroczyste oddanie drogi do użytku nastąpiło w dniu 18 sierpnia 2018r. Mieszkańców oraz gości powitał Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski. Następnie proboszcz parafii ks. Wojciech Ciarkowski dokonał poświęcenia drogi.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski, Radny Gminy Kętrzyn Leszek Twarogowski, sołtys Barbara Bukowska, Radna Powiatu Kętrzyńskiego i Przedstawiciel Pana Wojewody Artura Chojeckiego Pani Teresa Prokop, Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy Pan Marek Lemieszek, ks. Wojciech Ciarkowski oraz dzieci z sołectwa Wilkowo.

Nowa droga poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy.
Mieszkańcom Łazdoj oraz wszystkim korzystającym z nowej drogi życzymy bezpiecznego z niej korzystania.