W niedzielę 16 września 2018 r. w Gminie Kętrzyn odbyły się Dożynki, podczas których spotkali się rolnicy, mieszkańcy gminy, przedstawiciele stowarzyszeń, władze samorządowe, przedsiębiorcy, reprezentanci firm i instytucji. Tego dnia wszyscy byliśmy razem by świętować zakończenie żniw i dziękować za zebrane plony. Dopisała zarówno pogoda jak i frekwencja.
Na placu dożynkowym została odprawiona uroczysta Msza Święta celebrowana przez księdza Andrzeja Orłowskiego- proboszcza parafii Św. Jacka w Kętrzynie w intencji rolników.
W trakcie nabożeństwa dary ołtarza złożyły dzieci, Starostowie dożynek oraz Koło Pszczelarzy w Kętrzynie.


Starostami tegorocznych Dożynek byli Państwo Anna i Andrzej Zalewscy mieszkańcy Filipówki, którzy przekazali Gospodarzowi dożynek Wójtowi Gminy Kętrzyn Panu Pawłowi Bobrowskiemu bochen pięknie wypieczonego chleba.


W przemówieniu Pana Wójta były podziękowania za chleb i deklaracja sprawiedliwego podziału chleba dla mieszkańców Gminy Kętrzyn. Nie zabrakło słów uznania Rolnikom, ich ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Symboliczny chleb podzielono wśród uczestników Dożynek.


Wójt Gminy Kętrzyn wręczył statuetki oraz podziękowania za prowadzoną dotychczasową działalność rolniczą na ręce Państwa Barbary i Eugeniusza Ciborskich, Joanny i Erwina Roszigów, Joanny i Radosława Morawskich, Panów Michała Szadziewskiego oraz Zbigniewa Szerszenia.


Mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli delegacji z miast partnerskich Prienai i Rietavy z Litwy oraz Gulbene z Łotwy. Dziecięcy Zespół Artystyczny przywitał uroczyście gości flagami narodowymi, a na znak przyjaźni zostały wypuszczone gołębie przez młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca Karolewo.


Jednym z ważniejszych punktów dożynek był Gminny konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy oraz na Najpiękniejsze Stoisko. W konkursie na najpiękniejszy wieniec wzięło udział 11 grup wieńcowych. Pierwsze miejsce zajęło sołectwo Muławki, drugie Biedaszki, a trzecie przypadło sołectwu Nakomiady. Natomiast do konkursu na najpiękniejsze stoisko zgłosiło się 6 sołectw. Pierwsze miejsce zajęło sołectwo Biedaszki, drugie miejsce Nowa Wieś Kętrzyńska, a trzecie sołectwo Nakomiady.


Po oficjalnej części Dożynek gospodarz zaprosił wszystkich do biesiadowania, wspólnej zabawy i kosztowania przygotowanego poczęstunku. Najmłodsi z pomalowanymi buźkami bawili się na przygotowanym placu zabaw. Atmosferę umilały występy lokalnych zespołów ludowych m.in. chór Tomasza Bylickiego, wielobarwny Zespół Pieśni i Tańca Karolewo oraz wielopokoleniowy zespół folklorystyczny Węgojska Stróżka z Węgoja. Na scenie swoją premierę miał Dziecięcy Zespół Artystyczny ze Świetlicy „KUŹNIA” z Wopławek. Piotr Pręgowski „Pietrek” z serialowego Rancza rozbawił do łez fanów, a zespół Disco Polo REVERS, oraz gwiazda wieczoru Zespół MIG porwali wszystkich do tańca. Po zapadnięciu zmroku mogliśmy podziwiać pokaz tańca z ogniem w wykonaniu Diablików z Pożarek. Przy muzyce Zespołu Magnes uczestnicy bawili się do zakończenia dożynek. Frekwencja była ogromna, a wszyscy doskonale się bawili.


Uczestnicy dożynek mieli zapewnione wiele atrakcji, m.in. maszyny rolnicze, konie Karina i Hektor, które pięknie prezentowały się pod okiem Pani Pauliny i Pana Piotra, pokazy pieczenia chleba, którego zapach unosił się nad placem dożynkowym, pyszna zupa z kociołka Babki zielarki, warsztaty lepienia pierogów, a także można było wykonać testy HCV - badanie na wirusowe zapalenie wątroby typy C.


Na tegorocznych dożynkach w Smokowie nagrodą w Rywalizacji Sołectw był Sierp Wójta Gminy Kętrzyn. Statuetka sierpa jest nagrodą przechodnią i co roku będzie przekazywana kolejnemu zwycięzcy turnieju. Walka o sierp był zacięta podczas szukania jaj w stercie słomy, czy rąbaniu jabłek oraz rzucaniu snopków siana. W pierwszych zawodach o Sierp Wójta Gminy Kętrzyn wygrało sołectwo Gnatowo.


Dziękujemy wszystkim dzięki którym mogliśmy zorganizować to wydarzenie:


Gmina Kętrzyn,
Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie,
1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "DROMO"
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Karolewie
3. Usługi Budowlane i Transportowe Mariola Deszczyńska
4. ZETO SOFTWARE
5. MIRTRANS
6. Nadzór i Wykonawstwo Budowlane Arkadiusz Tarasewicz
7. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z siedzibą w Mińsku Mazowieckim
8. Nadleśnictwo Srokowo
9. Firma Ubezpieczeniowa MAXIMUS BROKER
10. Pindur Giżycko
11. MASTI-WET Gabinet Weterynaryjny Mirosław Bobrowski
12. Artykuły szkolne – LOGOS
13. Hurtownia PAULINA
14. AGRONAS
15. Szkółka Ogród Trzy Lipy
16. Bank Spółdzielczy w Reszlu
17. Podziękowanie za upieczenie chleba: Panu Janowi Nowak właściciel Piekarni Mistrza Jana z Biedaszek Małych
18. Nagrody rzeczowe dla sołectw w konkursach ufundowała firma: Polskie Nasiona Traw SOWUL & Sowul, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza Oddział terenowy w Olsztynie oraz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Mag-TECH z Kętrzyna.
19. Ubezpieczenie wydarzenia - Centrum Ubezpieczeń Wiesława Szychowska


Za pomoc w organizacji:


-  Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Karolewie
- Pracownikom Urzędu Gminy Kętrzyn
- Panu Wojciechowi Cimkowi oraz Wiesławowi Polakow
- Firma TYMCIO
- Paniom Świetliczankom: Pani Monika Skutkiewicz, Aneta Szmyd, Irena Szulc, Monika Mazurkiewicz, Iwona Lubelska, Małgorzata Szczęsnowicz, Anna Drzewiecka, Henryka Żygota, Monika Piaścik, Justyna Balcerzak, Aldona Żełobowska, Karolina Lubowiecka
- Paniom bibliotekarką Iwonie Śmiałek i Renacie Skiba
- OSP KAROLEWO
- Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie za udostępnienie kuchni polowej oraz namiotu
- Panu Pawłowi Bobrowskiemu za udostępnieni koni
- Panu Piotrowi Bobrowskiemu za pomoc przy organizacji Dożynek
- Panu Karolowi Rodakowi i Andrzejowi Zalewskiemu za udostępnienie balotów
- Panu Józefowi Szarkielowi za udostępnienie snopków siana
- Panu Tomaszowi Chełstowskiemu za pomoc w uporządkowaniu terenu
- Podziękowanie za przygotowanie pysznych dań do kuchni polowych:
- Szkole Podstawowej w Kruszewcu,
- Szkole Podstawowej w Nakomiadach,
- Szkole Podstawowej w Wilkowie,
- Szkole Podstawowej w Biedaszkach,
- Pani Małgorzacie Mikowskiej
oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowania do Dożynek Gminnych w Smokowie.


Dziękujemy za objęcie patronatu: medialnego Tygodnikowi Kętrzyńskiemu i Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej Tegoroczne dożynki w Gminie Kętrzyn to już historia, która jest bardzo mile wspominana! Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania naszego corocznego święta. Natomiast Mieszkańcom Gminy i wszystkim gościom za liczne przybycie i wspólna zabawę.


Dziękujemy!!!