Konkurs „Godni Naśladowania" organizowany jest przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2004 roku. Jego ideą jest promowanie najlepszych inicjatyw organizacji pozarządowych i ich reprezentacji oraz samorządu - w zakresie współpracy z III sektorem.

 

     Oceny zgłoszonych inicjatyw dokonuje Kapituła złożona z przedstawicieli Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przedstawiciela Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kapituła może zaprosić do swojego składu również przedstawicieli fundatorów nagród. Pierwsza edycja Konkursu została ogłoszona pod koniec roku 2004, podczas Konferencji Plenarnej Organizacji Pozarządowych w Olsztynie. Od samego początku inicjatywa Rady objęta jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

     W roku pańskim 2013 ponownie spotykaliśmy się na Inscenizacji Bitwy pod Wopławkami. W dniu 12 maja 2013 roku byliśmy świadkami trzeciej edycji żywej lekcji historii dla nas wszystkich, historii która rozgrywała się na tych ziemiach ponad 700 lat temu. Organizatorami inscenizacji byli: - Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej; - Parafia Rzymsko-Katolicka św. Stanisława Kostki w Karolewie; - Bractwo Rycerskie Rota Zaciężna Strażnicy Sensburg z Mrągowa, - Wopławskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej INTEGRACJA; - Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Mazurskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie

     Takie hasło przyświecało uczniom klasy II A Gimnazjum Gminnego w Karolewie w trakcie realizacji projektu, którego temat brzmiał: "Mój region częścią Polski. Tradycje w moim regionie".

     Uczniowie pod kierunkiem wychowawczyni, p. Tamary Furki, pracowali wytrwale kilka miesięcy, by zebrać jak najwięcej ciekawych informacji i w pełni ukazać piękno naszego regionu, a w szczególności przypomnieć wszystkim, iż to właśnie nasza gmina - Kętrzyn - leży na niezwykle ciekawym i uroczym obszarze Polski.