W dniu 23 maja 2019 roku 47- osobowa grupa młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Biedaszkach i Szkoły Podstawowej w Nakomiadach wyjechała na całodzienną wycieczkę do Malborka. Uczniowie wyruszyli ,, w wielki świat'' wcześnie rano, już o godzinie 6.00.
Po czterogodzinnej jeździe autobusem uczestnikom wycieczki ukazała się potężna bryła zamku. Zaraz na spotkanie wyszła pani przewodnik, która w bardzo przystępny sposób przybliżyła uczniom historię tego obiektu. Na początku XIII wieku polski książę Konrad Mazowiecki podpisał szereg umów z Zakonem Krzyżackim, co zaowocowało tym, że na ziemiach polskich i pruskich zaczęły wyrastać twierdze pełniące role jednocześnie budowli obronnych i klasztorów. Zamek w Malborku był największą ceglaną twierdzą w Europie, symbolem potęgi jednego z najbogatszych państw średniowiecza, jego stolicą i rezydencją wielkich mistrzów. 5 sierpnia 1460 roku wojska polskie odbiły Malbork z rąk krzyżackich. Młodzież szkolna mogła podziwiać wspaniałe sale zamkowe, pomieszczenia piwniczne oraz gospodarcze. Zadawano wiele pytań pani przewodnik, która w bardzo ciekawy sposób tłumaczyła wiele kwestii.

     W dniach 21-22 maja 2019 r. w naszej szkole pan Daniel Sapiński- terapeuta z Kętrzyna przeprowadził warsztaty w ramach programu profilaktycznego ,,Spójrz inaczej”. Podczas zajęć uczniowie z klas IV-VIII rozwijali swoje umiejętności psychospołeczne, w tym umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, kształtowania pozytywnej samooceny i pozytywnego obrazu siebie, uczyli się przyjmowania  perspektywy drugiego człowieka,  która służy rozwojowi umiejętności współpracy, rozwiązywaniu problemów/konfliktów oraz podejmowaniu samodzielnych decyzji. Ponadto zajęcia  zachęcały do zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie wiedzy o własnym ciele, negatywnych wpływach społecznych, decyzjach prozdrowotnych, zagrożeniach i konsekwencjach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i leków.

      W dniu 16 maja 2019 r. klasa I i III uczestniczyły w warsztatach „Złość i gniew czyli jak radzić sobie z emocjami?” zrealizowanych przez Centrum Profilaktyki Ekspert z Krakowa. Zajęcia warsztatowe przeprowadziła psycholog pani Agnieszka Sawka, która swoim profesjonalizmem potrafiła zainteresować dzieci i nawiązać z nimi pozytywne relacje. Ćwiczenia prowadzone były metodami aktywnymi. Dzieci zapoznały się z konstruktywnymi sposobami radzenia sobie z trudnymi emocjami, a także miały możliwość przećwiczenia pod okiem trenerki nowo nabytych umiejętności.

 

      Fascynujący świat nauki otworzył swoje podwoje dla 45 uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Biedaszkach, uczestników projektu „Z małej szkoły w wielki świat” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020.
W pięcioosobowych zespołach uczniowie eksperymentują, prowadzą badania oraz zgłębiają tajniki wiedzy na zajęciach kół zainteresowań oraz wyrównujących: matematyczno- fizycznych, przyrodniczych, biologiczno- chemicznych, języka angielskiego oraz informatycznych . Nauczyciele zaangażowani w projekt( Romualda Murawska, Bożena Kołodziej, Aleksandra Jurach, Piotr Kacprzycki, Jolanta Czarnecka) odbyli szereg szkoleń i warsztatów przygotowujących do prowadzenia zajęć metodami aktywnymi z zastosowaniem eksperymentów i projektów.

      30 kwietnia uczniowie klasy I i III uczestniczyli w zajęciach biblioterapeutycznych przygotowanych przez panią Sylwię Wąsowicz z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie pod tytułem "Jak pokonać złość?". Najważniejszym celem zajęć było uświadomienie dzieciom, że złość dotyka każdego człowieka tak samo, jak smutek, ból, strach czy radość. Pani Sylwia opowiedziała dzieciom o tym, czym ów gniew jest, skąd się bierze i jak można go opanować...