Certyfikat - Bezpieczny uczeń - jak unikać zagrożeń      23 lutego 2021 uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Nakomiadach wzięli udział w zajęciach profilaktycznych „Bezpieczny uczeń – czyli jak unikać zagrożeń. Wydarzenie to realizowała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Głównym celem spotkania on-line było podniesienie wiedzy uczniów na temat występujących zagrożeń oraz sposobów ich unikania i przeciwdziałania im. Podczas spotkania omówione zostały najważniejsze niebezpieczeństwa związane z pokonywaniem drogi do szkoły, pobytem w szkole, przebywaniem w domu, w miejscach publicznych oraz na podwórku, a także podczas korzystania z Internetu.

Na koniec uczniowie odbyli rozmowy z wychowawcami oraz obejrzeli film edukacyjny. Dzieci bardzo chętnie wypowiadały się na tematy dotyczące ich bezpieczeństwa.