Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

     Pręgowo kupione zostało od zakonu krzyżackiego przez miasto Kętrzyn w 1426 r. Pierwszym sołtysem wsi był Hans Prangen. W 1699 r. Pręgowo znajdowało się w wykazie wsi należących do parafii św. Jerzego w Kętrzynie. Na przełomie XVII i XVIII w. wsie Pręgowo i Poganowo należało do Melchiora Hippela późniejszego burmistrza Kętrzyna. Szkoła w Pręgowie powstała w1729 r. z inicjatywy superintendenta Andrzeja Szumanna. Szkoła znajdowała się pod patronatem miasta. Andrzej Szumann ustanowił fundację 400 guldenów z której dofinansowywane były szkoły w Poganowie i Pręgowie. Wieś w 1818 r. miała 23 domy i 171 mieszkańców. W 1913 r właścicielem największego gospodarstwa chłopskiego był Christoph Laurer. Gospodarstwo miało powierzchnie ogólną 88,5ha, w tym czasie było tam 27 koni i 3 źrebaki, 42 szt. bydła, w tym 27 krów i 51 szt. trzody chlewnej. W 1913 r. część gruntów Pręgowa należała do majątku w Wólce o powierzchni 202 ha. Właścicielem tego majątku był Curt Ruhdel.

 

     Szkoła w Pręgowie przebudowywana była w 1935 r. Wieloletnim nauczycielem w dwuklasowej szkole był Kurt Quohs. W tamtym czasie we wsi było 12 dużych gospodarstw i 6 małych. W 1970 r. żyło tu 224 osób, funkcjonowała czteroklasowa szkoła podstawowa i był punkt biblioteczny. Sala kinowa na 30 osób obsługiwana była przez kino objazdowe. Liczba mieszkańców 2000 r. - 151 osób. Nazwa fizjograficzna związana z najbliższą okolicą: – Zakraj (Sakray See, Sackrayen r. 1480) jezioro 2 ha między wsią Pręgowo, a majątkiem Wólka.