26 lipca 2018 r. zostały zawarte umowy, pomiędzy Gminą Kętrzyn a wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargu na realizację zadań pn:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 126030N Wopławki-Karolewo”;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Wopławki, dz. Nr 30/76 oraz 30/100 z włączeniem do Nr 1608N dz. nr 28”;
- „Przebudowa drogi w miejscowości Kaskajmy, na działce Nr ½”;
- „Remont drogi gminnej na działce Nr 62/1 w miejscowości Jurki, Gmina Kętrzyn, droga Nr 126017N”
- „Przebudowa drogi na działce Nr 92 w miejscowości Muławki, Gmina Kętrzyn”.

       16 lipca 2018r. została zawarta umowa, pomiędzy Gminą Kętrzyn a wykonawcą na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Wilkowo i Łazdoje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 591, działki 41 i 42, obręb Wilkowo, Gmina Kętrzyn”. Inwestycja będzie realizowana przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o.
z siedzibą w Ostródzie. Ze strony Gminy dokumenty podpisał Pan Paweł Bobrowski - Wójt Gminy Kętrzyn oraz Skarbnik Gminy - Krystyna Kalisz.
Inwestycja zostanie zrealizowana przy udziale Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, który przekazał materiały budowlane na realizację powyższego zadania, tj.: kostkę brukową betonową, krawężniki drogowe betonowe oraz obrzeża betonowe chodnikowe.

     W dniu dzisiejszym 09.07.2018 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie została uroczyście podpisana umowa pomiędzy Gminą Kętrzyn a Województwem Warmińsko-Mazurskim w ramach inicjatywy „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” o dofinansowanie zadania pn.: Doposażenie istniejącej siłowni zewnętrznej w Miejscowości Nowa Wieś Kętrzyńska”. Samorząd województwa reprezentowali Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Wicemarszałek Województwa Wioletta Śląska–Zyśk oraz Sylwia Jaskulska - Członek Zarządu, ze strony Gminy dokumenty podpisali Paweł Bobrowski - Wójt Gminy Kętrzyn oraz Sołtys Sołectwa Nowa Wieś Kętrzyńska Mirosław Janowicz.

      W dniu 3 lipca 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski oraz inspektor ds. księgowości budżetowej Małgorzata Paskudzka podpisali z wojewodą Arturem Chojeckim umowę w ramach Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Umowa dotyczy dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 126030N Wopławki – Karolewo”.

 

     Pod takim hasłem odbył się festyn środowiskowy w Szkole Podstawowej w Wilkowie. Społeczność wiejska – szkoła, sołectwo i świetlica Łazdoje - wspólnymi siłami zorganizowała swoim milusińskim wspaniałą zabawę . Wsparcia udzielił również GOK – dmuchane zjeżdżalnie i Wójt Pan Paweł Bobrowski, który na dobry początek poczęstował wszystkich przybyłych cukierkami.
Organizatorzy przygotowali moc atrakcji. Były lody, słodycze, pączki i kiełbaski przygotowane przez szkołę. Były ciasta, napoje zorganizowane przez Panią Sołtys. Twarze wszystkim chętnym malowała świetlica w Łazdojach.

      W piątek 8 czerwca 2018 r. na boisku przy Szkole Podstawowej w Biedaszkach odbył się kolejny Piknik Rodzinny. Ładna pogoda i wiele niesamowitych atrakcji przyciągnęły zarówno uczniów naszej szkoły, ich rodziców, jak i mieszkańców pobliskich miejscowości. Wśród gości był Wójt Gminy Kętrzyn pan Paweł Bobrowski, Inspektor Oświaty pani Anna Abramowicz oraz radne Gminy Kętrzyn pani Teresa Juchniewicz i pani Renata Olechnowicz.
Piknik Rodzinny rozpoczął się od występu tanecznego najmłodszych – dzieci z oddziału przedszkolnego „Misie” oraz z zerówki. Następnie zaprezentowały się wokalnie utalentowane uczennice z klasy V – Kornelia Zapałowska, Alicja Boczulak i Martyna Wysocka oraz uczennice z klasy III – Wiktoria Ulążka, Lena Sztejter i Gabrysia Zalewska. Część artystyczną zakończył taneczny występ Oliwii Popielarz – uczennicy klasy VI.

      Do czterech dróg gminny (Karolewo, Biedaszki, Biedaszki Małe i Gnatowo) przebudowanych w roku 2017 ze środków finansowych pochodzących z dofinansowania UE i programu rządowego, w roku 2018 przebudowane zostaną kolejne drogi gminne, a mianowicie droga gminna w miejscowości Karolewo - projekt pt. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 108 w Karolewie” (obecnie brukowa) oraz droga gminna w Łazdojach- projekt pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 126031N w Gminie Kętrzyn”. Umowa na dofinansowanie przebudowy drogi w Karolewie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest już podpisana, natomiast podpisania umowy na dofinansowanie przebudowy drogi w Łazdojach w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej spodziewamy się w maju br. (obecnie jesteśmy na Liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania przez wojewodę warmińsko-mazurskiego w dniu 28.12.2017r.)