Wydarzenia kulturalne

żonkil 2021     19 kwietnia 2021r Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie po raz pierwszy przystąpili do ogólnopolskiej społeczno-edukacyjnej " Akcji Żonkile" 2021 upamiętniając 78 rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim. Akcja ta została zainicjowana w 2013r. przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Od początku towarzyszy jej hasło” Łączy Nas Pamięć”.

Kilkuset polskich Żydów walczyło w obronie godności i człowieczeństwa. Ku pamięci ich bohaterstwa organizowana jest akcja "Żonkile".

       Ciężka praca i wzajemne zrozumienie. Te rady na długoletnie pożycie usłyszeć można było od małżeństw, które 18 października 2019r. w Domu Weselnym "Zacisze"w Filipówce obchodziły 55odbyła się wyjątkowa uroczystość podczas której sześć par z Gminy Kętrzyn świętowało 55-tą i 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego podczas której odznaczono pary małżeńskie z terenu Gminy Kętrzyn medalami za Długoletnie Pożycie. Byli ze sobą w chwilach radości, smutku i chorobie. Są przykładem do naśladowania dla swoich najbliższych, ale i dla kolejnych pokoleń młodszych stażem. Są wzorem, z którego warto czerpać by budować właściwe więzi rodzinne i społeczne.

       Podobnie jak w całej Polsce tak i w gminie Kętrzyn świętowaliśmy Strażacki Dzień Dziecka, który odbył się po raz drugi na stadionie w Karolewie 1 czerwca i na stałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych naszej gminy. Organizatorami imprezy była Ochotnicza Straż Pożarna w Karolewie, Wójt Gminy Kętrzyn oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie. Licznie zebranych gości, rodziców wraz z dziećmi ciepłymi słowami przywitał gospodarz – Wójt Gminy Paweł Bobrowski oraz druhny Edyta i Patrycja z Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie.
Wspólna zabawa rozpoczęła się od przedstawienia kukiełkowego pt. „Rybak i złota rybka” przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Pręgowo. Na widowni zasiedli najmłodsi, młodzież i ich rodzice oraz przedstawiciele władz gminy Kętrzyn m.in.: Paweł Bobrowski Wójt Gminy, Teresa Juchniewicz Przewodnicząca Rady Gminy, radni Rady Gminy, sołtysi oraz Szymon Sapieha Komendant PPSP w Kętrzynie.

      Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kętrzyn, która odbyła się 10 kwietnia miało miejsce kilka uroczystych akcentów.
Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski, złożył podziękowania za włożony wysiłek na rzecz lokalnej społeczności, obecnym na sesji sołtysom, którzy zakończyli pełnienie funkcji Panom: Tadeuszowi Deptule- Sołtysowi Sołectwa Sławkowo, Zbigniewowi Rucinowi- Sołtysowi Sołectwa Stara Różanka, Andrzejowi Wysockiemu- Sołtysowi Sołectwa Nowa Różanka oraz Józefowi Urbanowiczowi – Sołtysowi Sołectwa Kruszewiec. Przedstawiamy sołtysów wybranych na kadencję 2018-2023:

       29 marca w EXPO Mazury w Ostródzie około 1,5 tys sołtysów z regionu świętowało Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach.
W Ostródzie blisko 100 sołtysów zostało wyróżnionych za zaangażowanie oraz rozwój swojej społeczności. Wśród wyróżnionych znalazł się Pan Jan Klimkowski sołtys sołectwa Mażany, którego działania zostały docenione na szczeblu województwa.
Nie zabrakło również panelu dyskusyjnego „Sołtys -wieś-samorząd-przyszłość”, w którym wziął udział Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzeźin, dr inż. Marta Akincza, prof. Dr hab. Andrzej Babuchowski oraz Ireneusz Niewwiarowski – Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.