9 marca już po raz drugi w Expo Mazury w Ostródzie zorganizowane zostały uroczystości z okazji Samorządowego Dnia Sołtysa. Wzięło w nich udział ponad tysiąc sołtysów i sołtysek z regionu Warmii i Mazur.

Z tej okazji stu przedstawicieli lokalnych społeczności na 100 rocznicę odzyskania niepodległości, odebrało z rąk Marszałka Gustawa Marka Brzezina wyróżnienia i podziękowania za codzienną pracę, zaangażowanych w aktywizację lokalnych społeczności oraz inicjujących działania mające wpływ na poprawę wizerunku miejscowości wiejskich. Wśród wyróżnionych znalazła się Pani Bożena Ciborska sołtys Biedaszek, której działania zostały docenione na szczeblu województwa.


Podczas uroczystości profesor Stanisław Achremczyk przedstawił wykład na temat: " Wieś w kształtowaniu tożsamości narodowej i regionalnej ". Spotkanie zakończył występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo”.
W uroczystościach brał udział Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski, Marta Szmyd – inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego gminy oraz Sołtysi Gminy Kętrzyn: Bożena Ciborska, Zofia Kuriata, Barbara Sosnowska, Barbara Bukowska, Elżbieta Szydłowska, Katarzyna Rodak, Michał Jasowicz, Kazimierz Korzeniewski, Józef Urbanowicz, Krzysztof Wróblewski, Jan Klimkowski, Tomasz Wyszomirski, Mirosław Janowicz, Wiesław Dziemiela oraz Władysław Węglarski.


Serdecznie podziękowania dla wszystkich sołtysów Gminy Kętrzyn za wielki trud i wysiłek wkładany w pracę na rzecz rozwoju sołectwa. Życzymy satysfakcji z pełnionej funkcji.