Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kętrzyn, która odbyła się 10 kwietnia miało miejsce kilka uroczystych akcentów.
Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski, złożył podziękowania za włożony wysiłek na rzecz lokalnej społeczności, obecnym na sesji sołtysom, którzy zakończyli pełnienie funkcji Panom: Tadeuszowi Deptule- Sołtysowi Sołectwa Sławkowo, Zbigniewowi Rucinowi- Sołtysowi Sołectwa Stara Różanka, Andrzejowi Wysockiemu- Sołtysowi Sołectwa Nowa Różanka oraz Józefowi Urbanowiczowi – Sołtysowi Sołectwa Kruszewiec. Przedstawiamy sołtysów wybranych na kadencję 2018-2023:


Pani Bożena Ciborska – Sołtys Sołectwa Biedaszki
Pani Iwona Pietkiewicz – Sołtys Sołectwa Czerniki
Pan Karol Rodak – Sołtys Sołectwa Filipówka
Pan Mirosław Misiejuk – Sołtys Sołectwa Gałwuny
Pan Michał Jasowicz – Sołtys Sołectwa Gnatowo
Pani Anna Skórska – Sołtys Sołectwa Jeżewo
Pan Kazimierz Korzeniewski – Sołtys Sołectwa Koczarki
Pani Marta Rutkowska- Sołtys Sołectwa Kruszewiec
Pan Krzysztof Wróblewski- Sołtys Sołectwa Langanki
Pani Zofia Kuriata – Sołtys Sołectwa Linkowo
Pan Jan Klimkowski – Sołtys Sołectwa Mażany
Pani Katarzyna Rodak - Sołtys Sołectwa Muławki
Pan Tomasz Wyszomirski – Sołtys Sołectwa Nakomiady
Pan Jacek Piaścik – Sołtys Sołectwa Nowa Różanka
Pan Mirosław Janowicza – Sołtys Sołectwa Nowa Wieś Kętrzyńska
Pan Władysław Węglarski – Sołtys Sołectwa Pożarki
Pani Elżbieta Szydłowska – Sołtys Sołectwa Pręgowo
Pani Barbara Sosonowska – Sołtys Sołectwa Salpik
Pani Monika Skutkiewicz- Sołtys Sołectwa Sławkowo
Pani Maria Frankowska – Sołtys Sołectwa Stara Różanka
Pan Waldemar Szulc - Sołtys Sołectwa Wajsznory
Pani Barbara Bukowska – Sołtys Sołectwa Wilkowo
Pan Wiesław Dziemiela – Sołtys Sołectwa Wopławki


Życzymy skutecznej i owocnej działalności na rzecz swojej „małej ojczyzny, satysfakcji z wykonywania mandatu społecznego, sukcesów i dobrej współpracy z mieszkańcami.

 


Kolejnym miłym akcentem było wręczenie nagród laureatom drugiej edycji konkursu „Najpiękniejsza palma” przez Pawła Bobrowskiego Wójta Gminy Kętrzyn i Martę Szmyd Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie.


Konkurs został rozstrzygnięty w czterech kategoriach wiekowych:


I. Dzieci w wieku 8-12 lat


1. Agata Radziwoniuk
2. Maja Jakoniuk i Łukasz Jakoniuk
3. Tomasz Skurat


Wyróżnienia:


Julia Rzyp i Weronika Rzyp
Emilia Dolińska
Zuzanna Both
Natasza Szewczyk
Bartosz Skurat

 

II. Młodzież w wieku 13-17 lat


1. Dominika Modzelewska
2. Norbert Włoszek
3. Klaudiusz Celiński

 

III. Dorośli


1. Henryka Żygota
2. Elżbieta Waszczuk
3. Elżbieta Modzelewska

 

IV. Grupy


1. Sołectwo Wilkowo
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Nakomiadach
3. Świetlica Wiejska w Mażanach
4. Koło Gospodyń Wiejskich w Pręgowie

 

Wyróżnienie:


Świetlica Wiejska w Pożarkach
Sołectwo Biedaszki
Sołectwo Nowa Wieś Kętrzyńska

 

Zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!