W dniu 26 czerwca br. Wójt Gminy Kętrzyn Sławomir Jarosik zaprosił do Urzędu Gminy uczniów klas kończących szkołę - wzorowo wywiązujących się ze swoich obowiązków oraz ich rodziców.

Zaproszonym prymusom towarzyli także dyrektorzy szkół oraz- w miarę dysponowania czasem- wychawawcy klas.

 

Wójt powitał serdecznie zgromadzonych w sali sesyjnej gości, podkreślając wartość pracy naszych najlepszych uczniów i nadzieje, jakie władze samorządowe wiążą z ich dalszą edukacją i późniejszym zaangażowaniem w perspektywiczny rozwój gminy: „Potrzeba nam ludzi takich jak wy- mądrych, ambitnych, konsekwentnych w działaniu, wykształconych!”

     15 czerwca 2014 r. w Amfiteatrze w Kętrzynie podczas Powiatowego Święta Ludowego, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń. Wśród odznaczonych był Wójt Gminy Kętrzyn Sławomir Jarosik, który otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi. Odznaczenie wójtowi wręczył wiceminister Tadeusz Nalewajk.

 

     Odznaczenie ustanowiono w 1923 r. i nadawane jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi może być nadany tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wyjątkowo.

     W  sali sesyjnej Urzędu Gminy Kętrzyn  6 maja 2014 r. odbyły się eliminacje gminne XVII Konkursu Recytatorskiego „Spotkanie z Poezją”. Konkurs ma na celu: kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego poprzez sztukę recytacji, stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości zaprezentowania poezji i prozy oraz artystyczną konfrontację młodych recytatorów.
 
     Najmłodsi recytatorzy (uczniowie klas I-III i IV-VI) zaprezentowali wiersze. Uczniowie gimnazjum dodatkowo zaprezentowali fragment prozy. Odbył się również konkurs poezji śpiewanej dla gimnazjum..
 

     W dniu 22 lutego 2014r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Koczarki gościło w swoich skromnych progach gości z Rosji, konkretnie z samej Moskwy! Przyjechało do nas 18 osób, młodzież i wykładowcy języka polskiego w Liceum im. Wiernadskiego w Moskwie: Ilja Jegorow, Walery Pazynin, Maria Żarnicka i Agafia Serdiukowa. Język polski jest wykładany w ich liceum na zajęciach dodatkowych. Oprócz tych zajęć organizują wycieczki dla licealistów. Ostatnia ich wyprawa odbyła na Syberię w Kraju Krasnojarskim do dwóch wsi, gdzie do dziś mieszkają potomkowie wysiedleńców z Mazur, a mianowicie do Aleksandrówki i Znamienki w południowej Syberii, w Chakasji. Pradziadowie mieszkańców tych wsi  przyjechali na Syberię pod koniec XIX w. Wtedy władze Rosji prowadziły na ziemiach polskich akcję propagandową, która zachęcała Polaków do osiedlania się na Syberii.