Syreny alarmowe     że w dniach 17-21 maja 2021 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE / SAREX 21.

Jednym z elementów ćwiczenia jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Incydent dotyczący ostrzegania i alarmowania ludności odbędzie się w czwartym dniu ćwiczeń tj. 20 maja w godzinach od 8:00 do 11:00.

Podczas ćwiczeń, na trasie przelotu samolotu (na zagrożonym obszarze kraju), uruchomione zostaną syreny alarmowe.

Ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut.

Odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut.

Sygnał alarmowy będzie miał charakter ćwiczebny (jeśli zostanie wyemitowany) i nie będzie związany z wystąpieniem zagrożenia. Prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie z tego tytułu żadnych działań.

 

 

XXXI SESJA RADY GMINY KĘTRZYN

w dniu 19 maja 2021 roku (ŚRODA)
o godz. 11.00reklama loteria NSP

loteria NPS2021      Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

Nie czekaj do ostatniej chwili! Spisz się przez Internet i weź udział w loterii.

• Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w dogodnej dla siebie chwili
• Pobierz unikatowy kod uprawniający do udziału w loterii
• Zgłoś go na stronie loteria.spis.gov.pl

Spisz się      Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.
Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

Uwaga wilki     W związku z pojawiającymi się sygnałami wystąpienia wilka na terenie naszej gminy, Wójt Gminy Kętrzyn zaleca mieszkańcom zachowanie szczególnej ostrożności.

Wilki są zwierzętami dzikimi, objętymi w Polsce ochroną gatunkową. Szacuje się że ich populacja w całym kraju wynosi ok. 2000 osobników. Wilk podlega ścisłej ochronie na terenie całego kraju od 1998 roku. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w tym zakresie jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 poz. 2183). Najczęściej są one płochliwe i unikają ludzi.

Obwieszczenie RDOŚ Olsztyn