loteria NPS2021      Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

Nie czekaj do ostatniej chwili! Spisz się przez Internet i weź udział w loterii.

• Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w dogodnej dla siebie chwili
• Pobierz unikatowy kod uprawniający do udziału w loterii
• Zgłoś go na stronie loteria.spis.gov.pl

Spisz się      Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.
Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

Uwaga wilki     W związku z pojawiającymi się sygnałami wystąpienia wilka na terenie naszej gminy, Wójt Gminy Kętrzyn zaleca mieszkańcom zachowanie szczególnej ostrożności.

Wilki są zwierzętami dzikimi, objętymi w Polsce ochroną gatunkową. Szacuje się że ich populacja w całym kraju wynosi ok. 2000 osobników. Wilk podlega ścisłej ochronie na terenie całego kraju od 1998 roku. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w tym zakresie jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 poz. 2183). Najczęściej są one płochliwe i unikają ludzi.

Ulotka ptasia grypa

Rusza spis powszechny

KOMUNIKAT

Maseczka Ochronna     Drodzy Mieszkańcy,
uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Kętrzyn od dnia 11.03.2021 r., będzie bezpłatnie wydawał maseczki ochronne. Każdy mieszkaniec Gminy Kętrzyn może otrzymać cztery trójwarstwowe maseczki medyczne. Po odbiór maseczek należy zgłaszać się do Urzędu w dni robocze tj. poniedziałek- piątek w godzinach od 8:00 do 15:00.