Gmina Kętrzyn wspólnie z partnerem litewskim (Rejon Prienai) przygotowała i złożyła projekt pt. „Ochrona środowiska w Gminie Kętrzyn i Rejonie Prienai" do Euroregionu Niemen. Celem projektu jest zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska. Dnia 11 stycznia 2011 roku w mieście Alytus na Litwie pan Sławomir Jarosik - Wójt Gminy Kętrzyn oraz pan Algis Marcinkevicius - Dyrektor Administracyjny Rejonu Prienai podpisali ze Stowarzyszeniem Euroregion Niemen umowę.

Projekt dofinansowany jest z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów i przewiduje m.in. budowę lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Salpik i Bałowo, wydanie broszur i konkursy szkolne.

 

 

     18 lutego 40 osobowa grupa mieszkańców, radnych i sołtysów Gminy Kętrzyn przebywała z wizytą w Prienai. W programie było m.in. spotkanie w zakładzie rzeźby i drobnej architektury sakralnej, obejrzenie lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Jeznas oraz wizyta w wytwórni napojów „Litewski miód" oraz degustacja produkowanych tam narodowych miodów. Niesamowite wrażenie u uczestników wyjazdu wywołała umiejętność tworzenia przez właściciela firmy różnego rodzaju figur, rzeźb, i kapliczek z naturalnego drewna. Ciekawostką jest fakt, że kształt geometryczny niektórych rzeźb oparty jest o wyniki badań naukowców japońskich i rosyjskich w zakresie skupiania i przekazywania bioenergii.

 

    W ramach rewizyty 40 osób z Litwy przyjechało 25 lutego do Kętrzyna. Goście najpierw zapoznali się Gminą Kętrzyn i jej funkcjonowaniem a następnie zwiedzili Zamek w Kętrzynie, pospacerowali po byłej kwaterze Hitlera w Gierłoży, odwiedzili Oczyszczalnie Ścieków w Trzech Lipach a na zakończenie zwiedzili bazylikę w Św. Lipce i wysłuchali koncertu organowego.

     Kolejne wizyty odbędą się w dniach 4 i 18 marca z udziałem uczniów i nauczycieli szkół Gminy Kętrzyn a 24/25 marca odbędzie się konferencja podsumowująca projekt, który realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów „Sąsiedzi w działaniu".