Dnia 15 maja br. delegacja Związku Gmin Barcja spotkała się z merem Kaliningradu – Aleksandrem Jaroszukiem W skład delegacji wchodzili: Krzysztof Hećman – burmistrz Kętrzyna (przewodniczący ZG „Barcja”), Paweł Bobrowski – wójt Gminy Kętrzyn (z-ca przewodniczącego ZG”Barcja”), Damian Nietrzeba – z-ca burmistrza Kętrzyna, Wioletta Dobrzańska – sekretarz Gminy Kętrzyn, Wioletta Stadnik – Naczelnik Biura Funduszy Zewnętrznych UM Kętrzyn oraz Mirosław Oryńczak –inspektor ds. funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Kętrzyn. W trakcie spotkania podpisany został List Intencyjny mający na celu opracowanie wspólnych projektów do Progtamu Współpracy Transgranicznej – Polska-Rosja 2014-2020.

Jednym z nich ma być budowa ścieżki rowerowej od Kętrzyna, przez Karolewo, Gierłoż i Parcz z planem połączenia z tzw. Trasą rowerową „Wielka Mazurska Pętla”. ZG „Barcja jest w trakcie końcowych prac opracowania dokumentacji technicznej na to zadanie. Po spotkaniu delegacja miała okazję ”zerknąć” na budowany w Kaliningradzie stadion na Piłkarskie Mistrzostwa Świata 2018.