20 maja 2017 r. zostaliśmy zabrani do wędrówki w odległe czasy średniowiecza, spotkaniaz księciem Witenesem, z wielkim komturem Henrykiem von Plötzke oraz ich wojskami. Po raz siódmy odbyła się inscenizacja bitwy pod Wopławkami, która miała miejsce w 1311 roku.
Na przedwiośniu, w czasie zapustów, pod Wopławkami doszło do bitwy, okrzykniętej największą bitwą stulecia, stoczonej pomiędzy rycerzami Zakononu Krzyżackiego, a wojami litewskimi dowodzonymi przez księcia Witenesa. Sobotnia inscenizacja rozpoczeła się od napadu pogańskich wojów na wiernych, zgromadzonych na mszy przed kościołem w Karolewie. Potem najeźdżcy, paląc po drodze drewnianą chatę, przeszli z jeńcami do obozowiska na polu pod Wopławkami. Tam zaskoczyły i rozgromiły ich wojska Zakonu Krzyżackiego. Po zakończeniu walki, pokonani oraz goście – delegacje z miast partnerskich z Rosji i Litwy udali się na biesiadę rycerską, która odbyła się w Karolewie.

Organizatorami inscenizacji byli:
- Gmina Kętrzyn;
- Starostwo Powiatowe w Kętrzynie;
- Parafia Rzymsko – Katolicka św. Stanisława Kostki w Karolewie;
- Wopławskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej INTEGRACJA;
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej;
- Bractwo Rycerskie Rota Zaciężna Strażnicy Sensburg z Mrągowa:
- Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Karolewie;
- Bractwo Pielgrzymów im. Św. Jakuba w Kętrzynie;

Współorganizatorzy:
- Muzeum w Mrągowie;
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie;
- Grupa SIM przy Oddziale Rejonowym PCK w Kętrzynie;
- Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
- Muzeum bitwy pod Grunwaldem;
- Zakład Karny w Dublinach;

Wsparcia organizacyjnego:
- OSP w Karolewie;
- Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie;
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie;
- Szkoła Podstawowa w Kruszewcu;
-Pan Andrzej Boruch, udostępnił pole do przeprowadzenia inscenizacji.
- Pani Olga Wanago dyrektor Szkoły w Kruszewcu udostępniła szkołę na nocleg dla rycerzy
- Pan Biedrzycki zadbał o choinki na pole inscenizacyjne
- Panowie Bogdan Gacioch, Ryszard Pędzich , osoby z Warsztatów Terapii Zajęciowej a także z - Zakładu Karnego w Dublinach pracowali przy wykonywaniu strzał.
- Dyrekcja MTI Furinowa przekazała tkaniny na szycie strojów, które szyły panie z parafii Karolewo.
- Park Miniatur „Mazurolandia” z Parcza przyjechał z bombardą i ją obsłużył oraz użyczył hełmów dla obrońców grodu.
- Mieszkańcy Parafii św. Stanisława Kostki w Karolewie zatroszczyli się o przygotowanie parkingów , placu kościelnego do inscenizacji i biesiady rycerskiej.


Bractwa rycerskie z Mrągowa, Olsztynka, Ostródy, Nidzicy, Olsztyna, Działdowa, Kętrzyna, Płocka, Warszawy, Pisza, Malborka, Nidzicy, Torunia, Szczytna, Elbląga.

 

Przy udziale rekonstruktorów ze szkół: Biedaszek, Karolewa, Kruszewca, Nakomiad, Barcian, Mołtajn, Windy, Kętrzyna, Baranowa, Łankiejm, Sorkwit, Warpun oraz grup rekonstrukcyjnych z Mrągowa i parafii Karolewo.

Dziękujemy i zapraszamy za rok!