27 kwietnia 2018r. zostały zawarte umowy, pomiędzy Gminą Kętrzyn a wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej 126031N w miejscowości Łazdoje, Gmina Kętrzyn” oraz „Przebudowa drogi gminnej na działce Nr 229/3 w miejscowości Nowa Różanka, Gmina Kętrzyn, droga Nr 126021N”.  Zadania będą realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Ze strony Gminy dokumenty podpisał Pan Paweł Bobrowski - Wójt Gminy Kętrzyn.

 

Całkowity koszt inwestycji drogowej w Łazdojach wyniesie 887 733,60 zł z czego około 345 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Natomiast koszt inwestycji w Nowej Różance wyniesie 437 992,89 zł i jest realizowana ze środków własnych Gminy Kętrzyn.
Planowane roboty budowlane maja potrwać do końca czerwca 2018r.