W połowie czerwca 2018 roku otrzymaliśmy z Komisji Europejskiej informację, ze zgłoszony do konkursu RegioStars Awards 2018, organizowanego przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej, projekt Gminy Kętrzyn „Zdrowie jest najważniejsze” wybrany został jako finalista !!! Wręczenie certyfikatów odbędzie się w Strasbourgu 3 lipca.
Takie wyróżnienie oznacza, że projekt zostanie uwzględniony w kilku działaniach komunikacyjnych i produktach, mających na celu dodatkowe uznanie i widoczność: na stronach internetowych, broszurach i innych materiałach informacyjno/promocyjnych Unii Europejskiej.

 


Projekt „Zdrowie jest najważniejsze – profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk”, dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, którego beneficjentem była Gmina Kętrzyn a partnerem projektu był Okręg Miejski Oziersk, zrealizowano w okresie od 1 grudnia 2012 do 31 maja 2015r.. Celem projektu była poprawa zdrowia mieszkańców terenów przygranicznych Warmii i Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Projekt ukierunkowany był przede wszystkim na działania profilaktyczne. Wspólnie z partnerem rosyjskim władze gminy pragnęły podnieść poziom świadomości profilaktyki zdrowotnej, zachęcić mieszkańców do regularnych badań i pomóc im w dostępie do lekarzy specjalistów.


Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej, wyremontowane zostały i doposażone w sprzęt medyczny 2 gabinety lekarskie i 5gabinetów pielęgniarek szkolnych w Gminie Kętrzyn, zakupiony został sprzęt medyczny dla Szpitala Rejonowego w Oziersku. Zorganizowano badania dla 1350 mieszkańców Gminy Kętrzyn i 1000 mieszkańców Ozierska przez lekarzy następujących specjalności: kardiolog, okulista, pediatra, laryngolog, ginekolog i urolog. Dzięki tym badaniom tak duża liczba mieszkańców Gminy Kętrzyn i Ozierska mogła nie tylko „bez kolejkowo” sprawdzić stan swojego zdrowia ale wykryte nowotwory oraz inne schorzenia pozwoliły na podjęcie szybkiego leczenia. Dla grupy 40 osób zorganizowano zajęcia rehabilitacyjne i zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do świetlic wiejskich. W 2015 r. zorganizowano konkursy plastyczne dla dzieci na temat profilaktyki zdrowotnej oraz spotkania i akcje z Okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem, W Gminie Kętrzyn i w Oziersku wydrukowanych i rozprowadzonych zostało łącznie 6000 sztuk broszur o ochronie zdrowia.


Ponadto konsultant medyczny z zakresu profilaktyki z Centrum Onkologii w Olsztynie 11 razy spotkał się z młodymi i dorosłymi mieszkańcami Gminy Kętrzyn informując o zagrożeniach jakie niesie zły system odżywiania i trybu życia oraz bardzo ważnej roli profilaktyki w zapobieganiu zachorowaniom, szczególnie na nowotwory.
Realizacja tego projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej. Projekt realizowany był w okresie od 1 grudnia 2012r. do 30 czerwca 2015r. Całkowity budżet projektu wyniósł 217 764,56 EUR a wkład własny Gminy Kętrzyn stanowił tylko niecałe 12 tys. EUR

 


Projekt „Zdrowie jest najważniejsze – profilaktyka
zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk”
dofinansowano z Programu Współpracy
Transgraniczne Litwa-Polska-Rosja 2007-2013