W dniu 19 września 2018 r. podczas LIII Sesji Rady Gminy Kętrzyn, siedmioro uczniów ze szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Kętrzyn otrzymało stypendia za uzyskanie w roku szkolnym 2017/2018 najwyższej średniej ocen w szkole. Fundatorem stypendiów jest Wójt Gminy Kętrzyn Pan Paweł Bobrowski, który z wynagrodzenia co miesiąc przeznacza określoną kwotę pieniężną na ten cel.
Rozpoczynając Wójt Gminy Kętrzyn wszystkich serdecznie przywitał i powiedział, że spotyka się dzisiaj nie tylko z tymi najlepszymi uczniami, ale także z młodymi ludźmi, którzy mają jakieś pasje,  mają coś do powiedzenia w swojej społeczności. Pogratulował mówiąc, że jest bardzo dumny z ich osiągnięć i wierzy w to, że są ogromną przyszłością naszej gminy. Następnie wszystkim Stypendystom wręczył książki z pamiątkową dedykacją, statuetki oraz czeki kwotowe o wartości 500,00 zł każdy.


Na Sesji byli również zaproszeni goście szczególni -rodzice stypendystów, którym Wójt serdecznie podziękował za trud włożony w wychowanie oraz pogratulował uzyskanych wyników przez ich dzieci . Wszyscy rodzice otrzymali listy gratulacyjne.


Prymusi Gminy Kętrzyn:


1. Filip Kiewlak - uczeń Szkoły Podstawowej w Biedaszkach- średnia 5,71
2. Julia Syhłowyj - uczennica Szkoły Podstawowej w Kruszewcu- średnia 5,82
3. Michał Rutkowski - uczeń Szkoły Podstawowej w Kruszewcu- średnia 4,71
4. Wioleta Jachimczyk - uczennica Szkoły Podstawowej w Nakomiadach- średnia 5,63
5. Alicja Kasprzak - uczennica Szkoły Podstawowej w Wilkowie- średnia 5,63
6. Roksana Warmińśka - uczennica Szkoły Podstawowej w Wilkowie – średnia 5,63
7. Pola Siemaszko - uczennica Szkoły Podstawowej w Wilkowie - średnia 5,83