16 listopada mieszkańcy Karolewa uczestniczyli w bardzo ważnym dla ich miejscowości wydarzeniu. Było to otwarcie drogi oraz przekazanie sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie i Wilkowie.
Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce Nr 108 w miejscowości Karolewo, Gmina Kętrzyn, droga Nr 126029N”. Inwestycja została współfinansowana w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 972 639,00 zł z czego 440 965,00 zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Mieszkańców oraz gości powitał Paweł Bobrowski - Wójt Gminy Kętrzyn. Poświecenia drogi dokonał proboszcz z parafii w Karolewie ks. Kazimierz Żuchowski. Tym razem przecięcia symbolicznej wstęgi dokonały dzieci z Karolewa i ze swoich ról wywiązały się perfekcyjnie.


Paweł Bobrowski Wójt Gminy Kętrzyn wraz z Szymonem Sapiehą – Komendantem Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie przekazali dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wyposażenie i sprzęt ratowniczy zakupiony i współfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w ramach zadania „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kętrzyn”. Gmina Kętrzyn zakupiła sprzęt i wyposażenie za łączna kwotę 25 981,00 zł, na którą składała się otrzymana dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 25 721,19 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 259,81 zł.


Umowami darowizny jednostkom OSP przekazano następujący sprzęt:


Sprzęt dla OSP Wilkowo:


- automatyczny defibrylator zewnętrzny - 1 szt.
- detektor gazowy - 1 szt.
- bosak dielektryczny - 1 szt.
- latarka akumulatorowa - 2 szt.


Sprzęt OSP Karolewo:


- automatyczny defibrylator zewnętrzny - 1 szt.
- detektor gazowy - 1 szt.
- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 (torba ratownicza, nosze typu deska, szyny Kramera) - 1szt.
-latarka akumulatorowa - 2 szt.

Sprzęt, który został sfinansowany z dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”:


Sprzęt OSP Wilkowo:


-kombinezon pszczelarski -2 kpl
-buty specjalne - 4 pary
-rękawice specjalne – 5 par
-pas bojowy – 1 szt.
Całkowita wartość zadania - 3 540,00


Sprzęt OSP Karolewo:


-pilarka spalinowa – 1 szt
-przedłużacze elektryczne – 2 szt.
Całkowita wartość zadania - 1 580,00


W uroczystości brali także udział: Andrzej Sienkiewicz- Przewodniczący Rady Gminy Kętrzyn, Iwona Rałowiec- Radna Gminy Kętrzyn,
Jan Mickiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie
Józef Urbanowicz – Sołtys sołectwa Kruszewiec
Marek Lemieszek – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy Kętrzyn
Krzysztof Deszczyński – Wykonawca drogi
oraz mieszkańcy Karolewa.