W dniu 25 września 2019 r. podczas XIII Sesji Rady Gminy Kętrzyn, sześcioro uczniów ze szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Kętrzyn otrzymało stypendia za uzyskanie w roku szkolnym 2018/2019 najwyższej średniej ocen w szkole. Fundatorem stypendiów jest Wójt Gminy Kętrzyn Pan Paweł Bobrowski, który z wynagrodzenia co miesiąc przeznacza określoną kwotę pieniężną na ten cel.
Wójt Gminy Kętrzyn wszystkich serdecznie przywitał i powiedział, że spotyka się dzisiaj nie tylko z tymi najlepszymi uczniami, ale także z młodymi ludźmi, którzy mają jakieś pasje,  mają coś do powiedzenia w swojej społeczności. Pogratulował mówiąc, że jest bardzo dumny z ich osiągnięć i wierzy w to, że są ogromną przyszłością naszej gminy. Następnie wszyscy stypendyści otrzymali książki z pamiątkową dedykacją, statuetki oraz czeki kwotowe o wartości 500,00 zł każdy.


Na Sesji byli również zaproszeni goście szczególni -rodzice stypendystów, którym Wójt serdecznie pdziękował za trud włożony w wychowanie oraz pogratulował uzyskanych wyników przez ich dzieci . Wszyscy rodzice otrzymali listy gratulacyjne.


Stypendyści 2018/2019


1. Filip Kiewlak - Szkoła Podstawowa w Biedaszkach
2. Jakub Btruś - Szkoła Podstawowa w Nakomiadach
3. Aleksandra Stelmaszczyk - Szkoła Podstawowa w Kruszewcu
4. Karolina Śmierzyńska - Szkoła Podstawowa w Kruszewcu
5. Maja Wiktorek - Szkoła Podstawwowa w Wilkowie
6. Jakub Lemieszek - Szkoła Podstawowa w Wilkowie