Takie hasło przyświecało uczniom klasy II A Gimnazjum Gminnego w Karolewie w trakcie realizacji projektu, którego temat brzmiał: "Mój region częścią Polski. Tradycje w moim regionie".

     Uczniowie pod kierunkiem wychowawczyni, p. Tamary Furki, pracowali wytrwale kilka miesięcy, by zebrać jak najwięcej ciekawych informacji i w pełni ukazać piękno naszego regionu, a w szczególności przypomnieć wszystkim, iż to właśnie nasza gmina - Kętrzyn - leży na niezwykle ciekawym i uroczym obszarze Polski.
 
     W piątek, 03.06.2011r. odbyła się prezentacja projektu. Na występ zaproszono uczniów klas młodszych, dyrekcję szkoły, nauczycieli, innych pracowników szkoły i rodziców. W miły nastrój wprowadziła zebranych piosenka „Na Mazury” w wykonaniu uczniów przy akompaniamencie gitary. Potem odbył się pokaz multimedialny, ukazujący zabytki gminy Kętrzyn (m.in. Wilczy Szaniec w Gierłoży czy Muzeum Regionalne w Owczarni) i ciekawe zakątki, które warto odwiedzić. Uczennice nakreśliły rys historyczny poszczególnych miejsc.
      Następnie zaprezentowano wybrane (zapomniane już) obrzędy i zwyczaje ludowe, zilustrowane oryginalnymi opowiastkami w gwarze mazurskiej. Chłopcy znakomicie wcielili się w role diabłów, kłobuków czy topników. Uczestnicy dowiedzieli się także, do czego były onegdaj zdolne pewne trzy zmory i dlaczego jezioro Mój ma taką nietypową nazwę.
      Kolejnym elementem prezentacji był pokaz odświętnych strojów mazurskich. „Na wybiegu” chętnie prezentowały regionalne ubiory zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. Całości pokazu dopełniały wzmianki o charakterystycznej kuchni naszego regionu. Do najczęściej spożywanych potraw należą do dziś: babka ziemniaczana, smalec z cebulką, pierogi z kaszą i grzybami oraz chleb cebulowy.
     Gościom bardzo podobała się prezentacja uczniów, czemu dali wyraz gromkimi brawami i słowami uznania. Wszyscy zostali zaproszeni na degustację wymienionych w prezentacji potraw, w których przygotowywanie zaangażowani byli zarówno uczniowie, jak i ich rodzice.
     Oczywiście o pięknie naszego regionu można pisać wiele. Celem projektu było przypomnienie zebranym, iż nasza gmina ma to szczęście, że jest tak malowniczo położona. Ma ona bogatą tradycję, ciekawy oryginalny (zapomniany już dziś) język, obyczaje, obrzędy, strój i charakterystyczną kuchnię. Mimo iż jest maleńką cząstką kraju, to mieszkają tu ludzie o wielkich sercach.
     Szczególne podziękowanie składam p. Oldze Wanago za pomoc w wypożyczeniu regionalnych strojów mazurskich oraz p. Annie Micuk za sesję zdjęciową.