Sobota, 24 czerwca 2017 r. upłynęła w Czernikach pod znakiem obrzędów świętojańskich oraz tańca. Już po raz czwarty, mieszkańcy Gminy Kętrzyn oraz przyjezdni Goście bawili się na „Mazurskiej Palinocce" zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Mazurska Kosaczewina”.
"Mazurska Palinocka" z mazurskiego oznacza Noc Świętojańską, jak podają źródła literatury – święto czterech żywiołów, księżyca, urodzaju, płodności, noc magiczną, pełną czarów, tajemnicy i miłości. W dawnych czasach Sobótka na Mazurach przebiegała pod znakiem bogactwa magicznych i wróżbiarskich elementów. W tę noc wszyscy mieszkańcy zbierali się na najbliższym wzgórzu. Przez całą noc palono ogniska, przy których tańczono i śpiewano, dziewczęta w białych sukienkach i wiankach na głowie. Dawniej przed zapaleniem wieczornej Sobótki, mężczyźni i kobiety chodzili szukać ziół różnego rodzaju, które tego dnia zbierane, osobliwszą moc mają. Silna była wiara w oczyszczającą moc ognia. Często po dogasających ogniskach przepędzano bydło, aby było zdrowsze, gdyż w ten sposób odpędzano czary. Często też używano beczek po smole, które zapalano, a następnie staczano z pagórków i wzgórz. Niekiedy zamiast beczek używano kół od wozu okręconych słomą.

     W dniach 6-7 czerwca 2017 roku delegacja z powiatu kętrzyńskiego odwiedziła targi „China Home Life Show”, które odbywały się w Nadarzynie pod Warszawą. Z naszego terenu udział wzięło w sumie 16 osób, w tym Michał Krasiński – wicestarosta Kętrzyński, Paweł Bobrowski – wójt Gminy Wiejskiej Kętrzyn oraz sołtysi, rolnicy i przedsiębiorcy z naszego powiatu.
China Home Life Show to największe targi artykułów chińskich w Europie Środkowo-Wschodniej. Gospodarzem imprezy było Centrum Kongresowo-Wystawiennicze Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie.

     20 maja 2017 r. zostaliśmy zabrani do wędrówki w odległe czasy średniowiecza, spotkaniaz księciem Witenesem, z wielkim komturem Henrykiem von Plötzke oraz ich wojskami. Po raz siódmy odbyła się inscenizacja bitwy pod Wopławkami, która miała miejsce w 1311 roku.
Na przedwiośniu, w czasie zapustów, pod Wopławkami doszło do bitwy, okrzykniętej największą bitwą stulecia, stoczonej pomiędzy rycerzami Zakononu Krzyżackiego, a wojami litewskimi dowodzonymi przez księcia Witenesa. Sobotnia inscenizacja rozpoczeła się od napadu pogańskich wojów na wiernych, zgromadzonych na mszy przed kościołem w Karolewie. Potem najeźdżcy, paląc po drodze drewnianą chatę, przeszli z jeńcami do obozowiska na polu pod Wopławkami. Tam zaskoczyły i rozgromiły ich wojska Zakonu Krzyżackiego. Po zakończeniu walki, pokonani oraz goście – delegacje z miast partnerskich z Rosji i Litwy udali się na biesiadę rycerską, która odbyła się w Karolewie.

      Dnia 19 maja 2017 roku odbyła się VI edycja Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Konkursu Kulinarnego „Smaki wsi”. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem: „Desery z wiejskiej chaty”.
Patronat nad imprezą objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
Nagrody dla uczestników sponsorowali:

 

     Dnia 15 maja br. delegacja Związku Gmin Barcja spotkała się z merem Kaliningradu – Aleksandrem Jaroszukiem W skład delegacji wchodzili: Krzysztof Hećman – burmistrz Kętrzyna (przewodniczący ZG „Barcja”), Paweł Bobrowski – wójt Gminy Kętrzyn (z-ca przewodniczącego ZG”Barcja”), Damian Nietrzeba – z-ca burmistrza Kętrzyna, Wioletta Dobrzańska – sekretarz Gminy Kętrzyn, Wioletta Stadnik – Naczelnik Biura Funduszy Zewnętrznych UM Kętrzyn oraz Mirosław Oryńczak –inspektor ds. funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Kętrzyn. W trakcie spotkania podpisany został List Intencyjny mający na celu opracowanie wspólnych projektów do Progtamu Współpracy Transgranicznej – Polska-Rosja 2014-2020.