Inscenizacja bitwy z 1311 roku, w której rycerze zakonu krzyżackiego rozgromili łupieżczą wyprawę wojsk litewskich, odbyła się w ubiegłą sobotę 7 maja pod Wopławkami. To jedyne na Warmii i Mazurach historyczne widowisko upamiętniające zwycięstwo Krzyżaków.
Sobotnia inscenizacja starcia Krzyżaków z Litwinami - nazwanego przez średniowiecznych kronikarzy "bitwą stulecia" - rozpoczęła się od napadu pogańskich wojów na wiernych, zgromadzonych na mszy przed kościołem w Karolewie k. Kętrzyna. Potem najeźdźcy, paląc po drodze kilka drewnianych chat, przeszli z jeńcami do obozowiska na polu pod Wopławkami. Tam zaskoczyły i rozgromiły ich wojska zakonu krzyżackiego. Po zakończeniu walki zwycięzcy, pokonani oraz goście – obserwatorzy z Litwy i Łotwy udali się na biesiadę rycerską.

      W Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w dniu 7 maja 2016 roku odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Warmińsko Mazurskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Zjazd zbiegł się z jubileuszem 70-lecia Zrzeszenia LZS. Delegatami na Zjazd z ramienia naszego klubu był Dariusz Chomka, wieloletni prezes oraz działacz LZS oraz Krzysztof Kania, obecny wice prezes klubu. W obradach uczestniczył wiceprzewodniczący Krajowego Zrzeszenia LZS Wacław Hurko, marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin, senator Marek Konopka - do dziś przewodniczący, dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Waldemar Buszan. Delegatów odwiedził również poseł Paweł Papke, prezes PZPS. W trakcie trwania uroczystości zostały wręczone pamiątkowe medale oraz statuetki dla najbardziej zasłużonych klubów w naszym województwie. Jedną z nich otrzymał GLKS ORZEŁ Karolewo. Nowym przewodniczącym Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS został Zbigniew Michalak z Ostródy.

      W piątek 29 kwietnia w zamku w Reszlu odbyła się uroczysta gala wręczenia Łabędzi Przedsiębiorczości i Aktywności Lokalnej.
Organizatorem przedsięwzięcia wręczenia Łabędzi oraz samej gali była Fundacja Wspólny Rozwój. Gośćmi honorowymi byli: Małgorzata Kopiczko – senator RP, Artur Chojecki – wojewoda warmińsko-mazurski oraz Ryszard Niedziółka – starosta kętrzyński.
Podczas gali Łabędzi przyznano 15 statuetek oraz 5 wyróżnień.

     Dnia 29 kwietnia na zamku w Reszlu, odbyła się uroczysta gala rozdania statuetek Łabędzi Przedsiębiorczości i Aktywności Lokalnej. Łabędź jest symbolem nagród przedsiębiorczości i aktywności społecznej powiatu kętrzyńskiego. Kapituła wręczyła piętnaście statuetek osobom, firmom i organizacjom, które przyczyniły się do rozwoju regionu. W kategorii Aktywne sołectwo wyróżnienie otrzymało sołectwo Wopławki. Statuetkę w imieniu sołectwa odebrała Ewelina Marcinowska. Takie wyróżnienie jest dla nas ogromną motywacją do dalszej aktywności i wspólnej pracy na rzecz sołectwa. Serdecznie dziękujemy.

     W dniu 13 kwietnia br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kętrzynie Wójt Gminy Paweł Bobrowski wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Sienkiewiczem pogratulował Pani Katarzynie Rodak za zdobycie tytułu Srebrnego Sołtysa 2016. Pani Katarzyna jest sołtysem Sołectwa Muławki od prawie dwóch lat. Jej praca społeczna na rzecz mieszkańców sołectwa Muławki w dużej mierze przyczyniła się do zaktywizowania młodego pokolenia. Pomysłowość Pani Katarzyny nie zna granic i przeszkód. Drugim sołtysem, który w rankingu Gazety Olsztyńskiej znalazł się prawie w pierwszej dziesiątce jest pani Agnieszka Szara, która jest sołtysem Sołectwa Wilkowo.