6 września 2014 r. w Koczarkach Stowarzyszenie i zespół „Mazurska Kosaczewina” zorganizowało plon iście po mazursku! Tegoroczny „Mazurski Plon” był finalizacją projektu polegającego na zachowaniu i promocji kulturowej spuścizny obszaru poprzez zakup strojów mazurskich dla zespołu „Mazurska Kosaczewina” oraz wykonanie dożynkowego widowiska obrzędowego finansowanego poprzez Urząd Marszałkowski z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 za pośrednictwem LGD „Barcja”. Inspiracją ponownie była literatura Karola Małłka, wg którego książki przedstawiamy nie tylko „Plon” od 2013 r., ale również od 2012 r. „Wesele Mazurskie”. Z wielkim zaskoczeniem spotkało się przygotowanie widowiska w szczerym polu, gdzie na żniwiarzy czekał łan pszenicy.

 

      Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych od 21 lat organizowany jest w Jezioranach przez Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach. Corocznie impreza ma na celu kultywowanie rdzennych tradycji i muzyki regionu Warmii i Mazur i propagowanie folkloru i twórczości ludowej, wspieranie idei popularyzacji folkloru Warmii i Mazur, a także innych regionów etnograficznych Polski, z uwzględnieniem folkloru mniejszości narodowych. Cechuje ją fantastyczny sielski klimat, a przy tym stwarza biorącym w niej udział zespołom okazję do zaprezentowania szerokiej rzeszy publiczności, najcenniejszych wartości polskiej kultury ludowej, jakimi są: folklor muzyczny i śpiewaczy oraz zwyczaje i obrzędy ludowe. Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych ma charakter konkursu. Zespoły przedstawiali 12-minutowy program złożony z pieśni regionu Warmii i Mazur.

     W ostatni piątek czerwca Stowarzyszenie „Mazurska Kosaczewina” zorganizowało „Mazurską Palinockę”, co z mazurskiego oznacza Noc Świętojańską. Była to impreza plenerowa nad stawem w Koczarkach, gdzie nie zabrakło palenia ognisk, obrzędu świętojańskiego w wykonaniu zespołu „Mazurska Kosaczewina” w formie inscenizacji w gwarze mazurskiej, składającej się z pieśni miłosnych i zalotnych, czynności życia codziennego oraz zabaw panien przy ogniskach, plecenia i puszczania wianków. Oficjalnego rozpalenia ognisk dokonał Wójt Gminy Kętrzyn Sławomir Jarosik. Wianki dla panien na głowę i do puszczania na wodę zostały wykonane z polnych przepięknych kwiatów, traw i ziół.

na Międzywojewódzkich Sejmikach Wiejskich Teatrów Obrzędowych 2014

 

W dniach 20-21 czerwca w Stoczku Łukowskim odbyły się międzywojewódzkie Sejmiki 2014 Wiejskich Teatrów Obrzędowych organizowane przez Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie,Tarnogrodzkim Ośrodkiem Kultury w Tarnogrodzie, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Stoczku Łukowskim, Łukowskim Ośrodkiem Kultury w Łukowie.

     Inscenizacja Bitwy pod Wopławkami upamiętnia bój stoczony przez rycerzy Zakonu Krzyżackiego z wojownikami litewskimi. Bitwa odbyła się w 1311 roku i została okrzyknięta bitwą stulecia.
 
     Wracający z łupieżczej wyprawy na Warmię Litwini, zostali zaatakowani przez Krzyżaków, którymi dowodził komtur Henryk von Plötzkau. Najeźdźcy zostali doszczętnie rozbici, a wielki mistrz Zakonu, by uczcić zwycięstwo ufundował klasztor sióstr benedyktynek w Toruniu. Niestety, budowla została zniszczona podczas wojen szwedzkich i nigdy jej nie odbudowano.
 
Na pamiątkę tych wydarzeń już po raz czwarty w Karolewie organizowana jest inscenizacja bitwy. W tym roku rycerze musieli zmagać się nie tylko z przeciwnikiem, ale również z pogodą. Jednak, gdy nadeszli Litwini w Krzyżaków ponownie wstąpił bojowy duch...