Takie hasło przyświecało uczniom klasy II A Gimnazjum Gminnego w Karolewie w trakcie realizacji projektu, którego temat brzmiał: "Mój region częścią Polski. Tradycje w moim regionie".

     Uczniowie pod kierunkiem wychowawczyni, p. Tamary Furki, pracowali wytrwale kilka miesięcy, by zebrać jak najwięcej ciekawych informacji i w pełni ukazać piękno naszego regionu, a w szczególności przypomnieć wszystkim, iż to właśnie nasza gmina - Kętrzyn - leży na niezwykle ciekawym i uroczym obszarze Polski.