W piątek 29 kwietnia w zamku w Reszlu odbyła się uroczysta gala wręczenia Łabędzi Przedsiębiorczości i Aktywności Lokalnej.
Organizatorem przedsięwzięcia wręczenia Łabędzi oraz samej gali była Fundacja Wspólny Rozwój. Gośćmi honorowymi byli: Małgorzata Kopiczko – senator RP, Artur Chojecki – wojewoda warmińsko-mazurski oraz Ryszard Niedziółka – starosta kętrzyński.
Podczas gali Łabędzi przyznano 15 statuetek oraz 5 wyróżnień.

     Dnia 29 kwietnia na zamku w Reszlu, odbyła się uroczysta gala rozdania statuetek Łabędzi Przedsiębiorczości i Aktywności Lokalnej. Łabędź jest symbolem nagród przedsiębiorczości i aktywności społecznej powiatu kętrzyńskiego. Kapituła wręczyła piętnaście statuetek osobom, firmom i organizacjom, które przyczyniły się do rozwoju regionu. W kategorii Aktywne sołectwo wyróżnienie otrzymało sołectwo Wopławki. Statuetkę w imieniu sołectwa odebrała Ewelina Marcinowska. Takie wyróżnienie jest dla nas ogromną motywacją do dalszej aktywności i wspólnej pracy na rzecz sołectwa. Serdecznie dziękujemy.

     W dniu 13 kwietnia br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kętrzynie Wójt Gminy Paweł Bobrowski wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Sienkiewiczem pogratulował Pani Katarzynie Rodak za zdobycie tytułu Srebrnego Sołtysa 2016. Pani Katarzyna jest sołtysem Sołectwa Muławki od prawie dwóch lat. Jej praca społeczna na rzecz mieszkańców sołectwa Muławki w dużej mierze przyczyniła się do zaktywizowania młodego pokolenia. Pomysłowość Pani Katarzyny nie zna granic i przeszkód. Drugim sołtysem, który w rankingu Gazety Olsztyńskiej znalazł się prawie w pierwszej dziesiątce jest pani Agnieszka Szara, która jest sołtysem Sołectwa Wilkowo.

      W dniu 13 kwietnia br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kętrzynie odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Kętrzyn podczas której Wójt Gminy Paweł Bobrowski wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Sienkiewiczem pogratulował wyróżniającym się hodowcom bydła i producentom mleka z gminy Kętrzyn.
Otrzymali oni z rąk Wójta i Przewodniczącego gratulacje w formie dyplomów oraz drobne upominki. Lista najlepszych hodowców według wydajności mlecznej osiągniętej w 2015 roku przedstawia się następująco:

      Już po raz szósty na lotnisku Kętrzyn Wilamowo uczczono pamięć ofiar katastrofy samolotu TU154 pod Smoleńskiem, która miała miejsce w 2010 roku. Organizatorami uroczystości byli: starosta kętrzyński Ryszard Niedziółka, wójt gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski oraz prezes Aeroklubu Krainy Jezior Stanisław Tołwiński.

Swoją obecnością organizatorów zaszczycił marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, a także delegacje samorządów lokalnych z obszaru powiatu kętrzyńskiego, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy powiatowych jednostek i poczty sztandarowe.

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ

      Jednoczą mieszkańców i potrafią powalczyć o pieniądze dla swoich wsi. Sołtysi mieli w piątek swoje święto. A najlepsi w naszym plebiscycie na SuperSołtysa odebrali statuetki w siedzibie ,,Gazety Olsztyńskiej''.


Była duma, było wzruszenie i przede wszystkim słowa ogromnej wdzięczności dla mieszkańców, których są reprezentantami. W piątek w siedzibie „Gazety Olsztyńskiej” odbyła się uroczystość wręczenia nagród SuperSołtysa 2016.

      Warmia i Mazury to region, który ze względu na unikatowe walory przyrodnicze nazywany jest „krainą 1000 jezior”, czasem także „zielonymi płucami Polski”. W ostatnim czasie znalazł się w międzynarodowym zestawieniu regionów aspirujących do miana nowych „Cudów Natury”.
Warmia i Mazury to także niepowtarzalny charakter i udogodnienia służące odwiedzającym region turystom. Bogata historia, resortowe obiekty hotelowe oraz szeroki wachlarz atrakcji z gatunku rekreacji i przygody, stanowią o turystycznej wartości tego regionu, natomiast obecność Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury, już niebawem sprawi, że drzwi „powietrznej bramy” Mazur zostaną otwarte.

     Polski Czerwony Krzyż w Kętrzynie działa już 70 lat. Pierwszy pełnomocnik tej największej w Polsce i na świecie pojawił się w Kętrzynie w 1945 roku.
Z tej okazji 30 grudnia 2015 r. na początku sesji Rady Gminy Kętrzyn odbyło się uroczyste wręczenie podziękowań honorowym dawcom krwi i członkom PCK. Paweł Bobrowski Wójt Gminy Ketrzyn podziękował honorowym dawcom krwi za dzielenie się tak cennym darem, złożył im życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Wspólnie z Panem Andrzejem Sienkiewiczem Przewodniczącym Rady Gminy Kętrzyn wręczyli skromne upominki. Wójt Gminy Kętrzyn również podziękował wszystkim wolontariuszom PCK za ich pracę na rzecz społeczności lokalnych.